Utbildningspaket Energi & Innemiljö

I samverkan med Nordtec.
Ventilation – värmepumpar – fastighetsel – termisk komfort – byggnadens klimatskal.

Nyhet i höst, kurspaket med fem fristående dagar. Nyfiken – läs mer!