Image

Certifierad pannoperatör

Förberedande utbildning inför tentamen

 Krav på säkerhet och förebyggande av olyckor

Arbetsmiljöverkets föreskrifter för trycksatta anordningar ställer krav på att den som övervakar en panna ska ha en personcertifiering. Detta är ett viktigt led i arbetet att höja säkerheten och förebygga ohälsa och olycksfall vid användning av trycksatta anordningar. Syftet med övervakning utförd av företagets egen personal är att en operatör i god tid ska kunna upptäcka avvikelser som kan leda till risker och därefter vidta nödvändiga åtgärder för att få en panna i säkert läge.

   Certifieringen innebär att pannoperatören ska avlägga ett skriftligt kunskapsprov hos ett certifieringsorgan. Av våra samarbetspartners är Kiwa först ut med sin ackreditering för certifiering av pannoperatörer.

Företagsanpassad utbildning

Är ni flera på företaget som är i behov av utbildning kan vi komma till er för ett anpassat upplägg. Det är också kostnadseffektivt att gå samman med andra företag i närområdet för en gemensam utbildningsinsats. Vi lägger upp utbildning utifrån vilken eller vilka kategorier av pannor ni har och som ni måste ha certifierade personer för. Innan vi lämnar offert till er gör vi en noggrann avstämning av ert behov, vilka pannor ni har och vad som krävs och förväntas av de som avser att bli certifierade pannoperatörer.

Välkommen att kontakta oss för offert.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet

Tentamen hos oss

Vi arrangerar tentamenstillfällen.

Certifierad pannoperatör, företagsanpassad utbildning

KURSUPPLÄGG

Kategori 1 och 2:
Dag 1 och 2 är gemensamma,
Dag 3 endast för kategori 1:
För företagsanpassad utbildning hos er, välkommen med offertförfrågan.

 

KURSLÄNGD

Kategori 1: 3 dagar
Kategori 2: 2 dagar

TENTAMEN

Ytterligare 1 dag för tentamen tillkommer och bokas i samband med eller efter genomförd utbildning.

PRIS

Pris anpassas till det upplägg ni efterfrågar.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

Viktiga datum för de olika kategorierna

1 december 2020:
Certifiering av pannoperatörer i kategori 1 och 2 ska vara klart till detta datum.

1 december 2022:
Certifiering av pannoperatörer i kategori 3 och 4 ska vara klart till detta datum. 

Den som har ett certifikat för övervakning av pannor i kategori 1 får även övervaka pannor i kategori 2, 3 och 4. Den som har ett certifikat för övervakning av pannor i kategori 2 eller 3 får även övervaka pannor i kategori 4.

Undvik nyttjandeförbud - planera utbildning och certifiering i god tid

För att inte riskera att få nyttjandeförbud på era pannor är rekommendationen att förbereda och ansöka om certifiering i god tid och inte vänta till slutet av övergångsregeln.


Välj utbildning baserat på pannkategori

Ni väljer utbildning baserat på vilken kategori av pannor ni har. Utbildningen vänder sig till operatörer som övervakar pannor och som ansvarar för fortlöpande kontroller och riskbedömningar. En certifiering intygar att man uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Vilken certifiering behöver ni? Ta hjälp av vår guide för att ta reda på vilken kategori ni ska välja.

Läs mer i vår guide: Vilken certifiering behöver vi?


 • Kategori 1
  Målgrupp: Pannoperatörer som övervakar pannor i klass A där värme kan ackumuleras i farlig mängd och pannor med effekt över 2000 kW:
  - där olja som är varmare än 110 °C är värmebärare,
  - eller där vattenånga upphettas över mättningstemperaturen.
 • Kategori 2
  Målgrupp: Pannoperatörer som övervakar pannor i klass B där värme kan ackumuleras i farlig mängd. Klass B-panna definieras som pannor med effekt över 100 kW och med en temperatur upp till max 110 °C och där restvärme kan frigöras efter tripp från exempelvis kvarvarande bränslemängd.
 • Kategori 3
  Målgrupp: Pannoperatörer som övervakar övriga klass A-pannor. Typ av pannor i denna kategori är:
  - pannor som eldas med ett bränsle som gör att ingen restvärme kan frigöras efter tripp från 5 kW och uppåt
  - alla hetoljepannor upp till 2 MW och alla pannor som producerar överhettad ånga upp till 2 MW. Om dessa pannor är av sådan typ att restvärme kan ackumuleras i farlig mängd hänförs de till kategori 1.
 • Kategori 4
  Målgrupp: Pannoperatörer som övervakar övriga klass B-pannor, vilket innebär pannor med effekt över 100 kW och med en temperatur upp till max 110 °C, och som eldas med ett bränsle som gör att ingen restvärme kan frigöras efter tripp.

Tentamen
Skrivningstillfället fastställer vi i samråd med er. 


Delar av kursinnehållet

 • Krav och syfte enligt AFS 2017:3
 • Grundläggande termodynamik
 • ISO-enheter för temperatur, tryck, etc
 • Komponenter i pannsystem
 • Risk- och säkerhetsbedömningar
 • Övningsuppgifter
Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Reinhold Larsson, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)
Ingenjör och energiutredare med stor branscherfarenhet av energieffektivisering och driftoptimering. Reinhold har en bakgrund som entreprenör med inriktning mot bland annat energicentraler, pannsystem, solvärme och värmepumpar. Förutom uppdrag i Sverige har Reinhold varit involverad i projekt utomlands, bland annat i Tyskland, Polen, Frankrike, Lettland och Sydafrika. Projekten har handlat om att utföra mätningar, prestandakontroller och besiktningar av stora värmeanläggningar och industriprocesser. Reinhold anlitas kontinuerligt som sakkunnig inom energi och VVS samt som föreläsare.

Anders Tennerhed, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)

Utbildad driftingenjör med specialisering mot kraft- och värmeteknik. Anders har arbetat som driftingenjör vid värmekraftverk och har också många års erfarenhet av energianalyser och driftoptimering i byggnader. Detta ger Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?