Image

Certifierad pannoperatör

Utbildning 3 dagar + 1 dag för tentamen
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för trycksatta anordningar trädde i kraft den 1 december 2017. En viktig nyhet är att den som övervakar en panna ska ha en personcertifiering. Certifieringen innebär att pannoperatören ska avlägga ett skriftligt kompetensprov hos ett ackrediterat certifieringsorgan. Av våra samarbetspartners är Kiwa först ut med sin ackreditering för certifiering av pannoperatörer.

Skrivningstillfället ingår i vår utbildning och är förlagd till dagen efter och i direkt anslutning till utbildningen. Möjlighet till annan skrivningsdag finns.


Förbered dig i god tid
Då certifieringsordningen för pannoperatörer är nytt finns en övergångsregel som innebär att företag har 3 år på sig att uppfylla kravet för kategori 1 (certifikat för kategori 1 får även övervaka pannor i kategori 2, 3 och 4). För att inte riskera att få nyttjandeförbud på sina pannor är rekommendationen att förbereda och ansöka om certifiering i god tid och inte vänta till slutet av övergångsregeln.


Företagsanpassad utbildning

Är ni många på företaget som är i behov av utbildning kan vi komma till er för ett anpassat upplägg.
Kontakta oss för offert.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället

Certifierad pannoperatör

KURSDATUM

2 - 4 december i Malmö

Tentamen 5 december

KURSLÄNGD

Utbildning 3 dagar.
Tentamen 1 dag (5 timmar).

PRIS

3 dagar exklusive tid för tentamen: 11 900 kr
4 dagar inklusive tid för tentamen: 13 400 kr
Endast tentamensskrivning: 1 500 kr
Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

 

Deltagare
Utbildningen vänder sig till dig som övervakar pannor (pannoperatörer) och som ansvarar för fortlöpande kontroller och riskbedömningar av trycksatta anordningar enligt kategori 1. Med ett certifikat för kategori 1 har du rätt att övervaka alla typer av pannor enligt kategori 1, 2, 3 och 4. 


Lättare att göra rätt och uppnå kostnadsbesparingar!
De nya föreskrifterna AFS 2017:3 har en tydlig struktur och förenklat upplägg, vilket ska göra det enklare för kunderna att hitta rätt i reglerna. En direkt följdeffekt blir att det systematiska arbetsmiljöarbetet med riskbedömningar och den fortlöpande tillsynen kommer att gå lättare. De nya föreskrifterna samlar alla krav på hur trycksatta anordningar används och kontrolleras i en och samma föreskrift.

Trycksatta anordningar i klass A eller B ska genomgå en första kontroll innan de trycksätts för första gången. Därefter sker en återkommande kontroll enligt kontrollorganets beslut. För in- och utvändig undersökning av trycksatta anordningar införs en möjlighet till en ny kontrollform kallad riskanpassad kontroll av trycksatta anordningars skick.

Syftet med övervakning utförd av företagets egen personal är att en operatör ska kunna upptäcka avvikelser som kan leda till risker i tid och därefter vidta nödvändiga åtgärder för att få pannan i säkert läge. I slutändan ska det ge kostnadsbesparingar för kunderna.


Tentamen
Skrivningstillfället, som är på 5 timmar, är förlagd till dag 4 med start på morgonen. Möjlighet finns att skriva tentamen vid senare tillfälle om du så önskar. Välkommen att kontakta oss för information om vilka valmöjligheter som finns.


Delar av kursinnehållet

  • Krav och syfte enligt AFS 2017:3
  • Grundläggande termodynamik
  • ISO-enheter för temperatur, tryck, etc
  • Komponenter i pannsystem
  • Risk- och säkerhetsbedömningar för stora pannsystem
  • Beräkningar
  • Praktiskt upprättande av protokoll

 

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Reinhold Larsson, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)
Ingenjör och energiutredare med stor branscherfarenhet av energieffektivisering och driftoptimering. Reinhold har en bakgrund som entreprenör med inriktning mot bland annat energicentraler, pannsystem, solvärme och värmepumpar. Förutom uppdrag i Sverige har Reinhold varit involverad i projekt utomlands, bland annat i Tyskland, Polen, Frankrike, Lettland och Sydafrika. Projekten har handlat om att utföra mätningar, prestandakontroller och besiktningar av stora värmeanläggningar och industriprocesser. Reinhold anlitas kontinuerligt som sakkunnig inom energi och VVS samt som föreläsare.

Anders Tennerhed, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)

Utbildad driftingenjör med specialisering mot kraft- och värmeteknik. Anders har arbetat som driftingenjör vid värmekraftverk och har också många års erfarenhet av energianalyser och driftoptimering i byggnader. Detta ger Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?