Image

Besiktningsman lagerinredningar

Arbetsmiljöverket ställer krav – undvik olyckor i ert lager


Har ni egen kompetens för kontroller av lagerinredning i syfte att uppfylla kraven för lagersäkerhet? 
Är ställaget rätt monterat?

Utbildning hos Approvus för dig som ska göra interna eller externa kontroller av lagerinredningar.

Är du intresserad av att bli certifierad besiktningsman eller står inför att förnya ditt certifikat, läs nedan om vad som gäller under rubriken "Certifierad Besiktningsman lagerinredningar".

Besiktningsman lagerinredningar

KURSDATUM

4 - 5 oktober 2023 i Borås
21 - 22 november 2023 i Stockholm

KURSLÄNGD

2 dagar

PRIS

8 500 kr
Moms tillkommer.

* Standarderna som behandlas under kursen (se kursinnehåll) ingår inte i kurspriset utan finns att köpa hos SIS, www.sis.se
Inför certifiering tillkommer kostnader för ansökan och tentamen enligt prislista hos RISE Certifiering. 

Deltagare
Utbildningen riktar sig till dig som är utsedd av arbetsgivaren att ha ansvar för att upprätthålla säkerhet på ert lager och därmed uppfylla gällande regelverk. Vi vänder oss till personer med ansvar för lagerinredningar i form av t ex pallställ, hyllställ, grenställ och djupstaplingsställ och till personer som skall göra egenkontroller. Utbildningen riktar sig både till dig som ska göra interna besiktningar i eget företaget och till dig som på konsultbasis ska utföra besiktningar externt hos andra företag och om du står inför att bli certifierad besiktningsman.

Certifierad Besiktningsman lagerinredningar
Avser du att bli certifierad besiktningsman så är vår utbildning förberedande för tentamen. Certifieringen är frivillig, men kan vara en konkurrensfördel för dig och nödvändig om du har uppdragsgivare som ställer krav på detta.

Godkänt resultat på tentamen är ett av kraven för att kunna bli certifierad och tid för tentamen ingår i utbildningen. Du som har målsätttningen att bli certifierad eller om du är i behov av att förnya ditt certifikat kan ansöka om det hos RISE Certifiering. Mer om certifieringsreglerna, om hur du ansöker och vad det kostar kan du läsa genom att klicka här.

Interna besiktningar

Du som enbart jobbar med interna besiktningar har oftast inte krav på dig att vara certifierad. Då är ett intyg från oss tillräckligt som verifierar att du genom utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets ställda krav för arbete med lagerinredningar samt att du har godkänt resulat på vårt kunskapsprov.


Kursens innehåll

 • Arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter för lagerinredningar
 • Ställagelära
 • Standarder för lagerinredningar
  – SS-EN 15635:2008 Montage, drift och underhåll
  – SS-EN 15620:2008 Toleranser, deformationer och säkerhetsmarginaler
 • Vanliga skador och hur man bedömer dessa
 • Riskbedömningar
 • Planering, genomförande och uppföljning av utförda kontroller
 • Tid för tentamen inför certifiering alternativt kunskapsprov som ej avser certifiering

Egenkontroller av lager – arbetsgivarens ansvar
AFS 2006:4 anges tydligt att arbetsutrustning som slits eller åldras skall genomgå regelbundna kontroller. Arbetsgivaren skall därmed ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att lagerinredningarna inte har förändrats eller skadats så att risk för olycka föreligger. I de rutiner som företaget har upprättat skall klart framgå hur frekvent kontrollen skall utföras, vilka punkter som skall kontrolleras och vem som ansvarar för att kontrollen blir utförd.

Kontroll och besiktning sker idag enligt de inom EU harmoniserade standarderna SS-EN 15635:2008 Montage, drift och underhåll och SS-EN 15620:2008 Toleranser, deformationer och säkerhetsmarginaler.

Löpande kontroller – årliga kontroller
Löpande kontroller kan utföras av egen personal på företaget som är utbildad och kompetent för uppgiften. De årliga kontrollerna kan med fördel utföras av särskild sakkunnig eller egen anställd personal med rätt kompetens. Approvus utbildning förmedlar kunskap om de regelverk som styr hur säkerhet på lager ska uppfyllas.

Mottagningskontroll
Med rätt kompetens kan en kontroll av nyinköpta ställage, delkomponenter och montaget av dessa spara pengar och bidra till minskade olycksfallsrisker.


Företagsanpassad utbildning som alternativ
En kostnadseffektiv lösning för många företag är att genomföra utbildningar på hemmaplan i egna lokaler när ni är fler som är i behov av utbildning. Fokus läggs på den egna lagerinredningen. Vi utformar då utbildningen helt efter era behov och önskemål.

 

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Anders Rudell, Rudells Lagerinredningar

Anders är själv verksam som besiktningsman av lagerinredningar och har mycket god produktkännedom och lång erfarenhet inom branschen.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?