Image

Sakkunnig tillgänglighet grundutbildning

TIL 2


Rollen som sakkunnig av tillgänglighet är att, i samband med bygglov och enligt kontrollplanen, kontrollera och verifiera om bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda. Vår grundutbildning hjälper dig genom de olika ämnesområdena och förbereder dig för den skriftliga tentamen som du behöver avlägga för att verifiera din kompetens. Tid för tentamen ingår som avslutning av utbildningen under dag 3.

Ska du förnya ditt certifikat efter en 5-årsperiod? Anmäl dig till vår uppdateringsutbildning på 1 dag. Tid för tentamen ingår. Läs mer om TIL uppdatering.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället

Sakkunnig tillgänglighet grundutbildning

KURSDATUM

21 - 22 september 2021 i Stockholm
Tentamen 23 september

30 november - 1 december 2021 i Borås *
Tentamen 2 december

* I samband med utbildning i Borås finns möjlighet att delta på distans.

KURSLÄNGD

Utbildning 2 dagar.
Tentamen 1 dag.

Tid för tentamen ingår ej om du går distansutbildning. Du får istället vända dig till ditt certifieringsföretag för att boka tid för tentamen. Alternativt kan du boka tid för tentamensskrivning hos oss på vårt kontor i Borås. Avgift för handläggning av tentamen samt certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

PRIS

2 dagar exklusive tid för tentamen: 10 100 kr
3 dagar inklusive tid för tentamen: 11 100 kr
Moms tillkommer.

Avgift för handläggning (omfattande rättning och förmedling av resultat) av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt certifieringsföretagets prislista.

Personcertifiering som ger dig konkurrensfördel

I de nya reglerna anges vilka kompetenskrav som ska ställas på en certifierad fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet. Reglerna underlättar för flertalet parter, som t ex byggnadsnämnderna och byggherrar, att bedöma och finna personer med rätt kompetens. En personcertifiering som sakkunnig kontrollant underlättar för dig att visa att du har erforderlig erfarenhet och kunskap för att utföra kontrolluppdrag inom tillgänglighet. Att lyfta fram din kompetens genom en personcertifiering blir en tydlig konkurrensfördel.


Approvus utbildar

Som sakkunnig måste du kunna uppvisa kunskap och ha kännedom om bl a bygglagstiftningens olika regelverk, diskrimineringslagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag, etc. Du måste också känna till vad som innefattas i begreppet nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, vad i byggnader som utgör hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, etc. Utbildningen omfattar också ett antal övningsuppgifter.
Approvus utbildning hjälper dig genom de olika ämnesområdena och förbereder dig för den skriftliga tentamen som du behöver avlägga för att verifiera din kompetens.


Krav för certifiering

Certifieringen grundar sig i Boverkets föreskrift BFS 2011:18 TIL 2. Ansökan om certifiering gör du hos ett certifieringsföretag som är ackrediterat för ändamålet. Förutom kraven i föreskriften behöver du godkänt resultat på tentamen för att gå vidare till certifiering.


Deltagare

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom byggsektorn som t ex arkitekt eller konsult och som ska ha eller redan har rollen som sakkunnig kontrollant tillgänglighet. Avser du att ansöka om personcertifiering är utbildningen förberedande för den tentamensskrivning som, vid godkänt resultat, är ett av kraven för att kunna bli certifierad.

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

 

Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB
Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk bygglagstiftning. Roger är certifierad kontrollansvarig och har kontinuerligt varierande uppdrag som KA.

 

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?