Image

Sakkunnig funktionskontrollant

OVK bygglagsstiftning


I Sverige är det krav på att obligatorisk kontroll av ventilationssystem ska utföras av en certifierad funktionskontrollant. Är du en av dem som tillhandhåller denna service och är certifierad eller planerar du att ansöka om en certifiering? Vi på Approvus hjälper dig på vägen med utbildning fram till certifiering, både inför ny- och omcertifiering. Utbildningen är på 2 dagar och ger dig en grundläggande förberedelse inför tentamensskrivningen. Tid för tentamen ingår och är förlagd till slutet av utbildningen.

Ny- eller omcertifiering, 2 dagar

KURSDATUM

28 - 29 januari 2019 i Stockholm
5 - 6 mars 2019 i Borås
10 - 11 april 2019 i Stockholm
10 - 11 juni 2019 i Borås

KURSLÄNGD

2 dagar.

PRIS

8 900 kr. Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

Innehåll

Gällande bygglagstiftning för OVK, bl a:

  • PBL och tillhörande förordningar
  • Miljöbalken och tillhörande förordningar
  • Arbetsmiljölagen
  • Lagen om energideklarationer
  • Radon
  • Nya och äldre byggregler

Funktionskontrollen – en del av energideklarationen

En väl genomförd OVK-besiktning förenklar processen kring energideklareringen. Funktions­kontrollen tillsammans med energideklarationen ger goda möjligheter att snabbt få fram förslag på energieffektiva åtgärder.


Din behörighet – ditt bidrag till en god inomhusmiljö

Obligatorisk ventilationskontroll är en del av det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Målsättningen är att alla byggnader där människor vistas ska ha en dokumenterad fungerande ventilation. Endast person med behörig­het får utföra kontrollerna. En riksbehörig­het kom­binerad med din kompetens är ett viktigt bidrag i arbetet med att säkerställa kraven på en god inomhus­miljö i byggnader samt att regelverken följs.


Krav för certifiering

För slutlig bedömning inför en personcertifiering av riksbehörig funktionskontrollant hänvisas till certifieringsföretag. Utbildningen motsvarar de krav som Boverket ställer i sin föreskrift BFS 2011:16 OVK 1. I samarbete med certifieringsföretag erbjuder Approvus tentamen som, vid godkänt resultat, är ett av kraven. Tillsammans levererar vi ett helt koncept från utbildning till certifiering inom samtliga behörighetsnivåer.

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

På våra OVK utbildningar anlitar vi två föreläsare och du träffar någon av dem på den kurs du är bokad på.

Anders Tennerhed, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)


Ingenjör med specialisering inom energi och ventilationsteknik. Anders har många års erfarenhet av ventilationsmätteknik både som OVK-besiktningsman, certifierad energiexpert, utbildare och konsult. Detta ger Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

Dennis Andersson, Accent VVS-konsult Byggjuridik AB


Kontrollansvarig, vvs-ingenjör och byggjurist. Arbetar med utbildning inom teknik och juridik. Dennis har erfarenhet av uppdrag som kontrollansvarig, utförande av besiktningar, projektering och utredningar. Han gör också sakkunniguppdrag inom tekniska tvister åt försäkringsbolag och jurister/advokater.

 

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?