Image

Sakkunnig funktionskontrollant

OVK bygglagsstiftning


I Sverige är det krav på att obligatorisk kontroll av ventilationssystem ska utföras av en certifierad funktionskontrollant. Är du en av dem som tillhandhåller denna service och är certifierad eller planerar du att ansöka om en certifiering? Vi på Approvus hjälper dig på vägen med utbildning fram till certifiering, både inför ny- och omcertifiering. Utbildningen är på 2 dagar och ger dig en grundläggande förberedelse inför tentamensskrivningen. Tid för tentamen ingår och är förlagd till slutet av utbildningen.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället

OVK, ny- eller omcertifiering

KURSDATUM

7 - 8 juni 2022 i Stockholm
30 - 31 augusti 2022 i Borås *
5 - 6 september 2022 i Stockholm
26 - 27 september 2022 i Malmö
11 - 12 oktober 2022 i Borås *
25 - 26 oktober 2022 - distansutbildning
7 - 8 november 2022 i Luleå
16 - 17 november 2022 i Malmö
7 - 8 december 2022 i Borås *

* I samband med de utbildningar vi genomför i Borås finns möjlighet att delta digitalt med direktuppkoppling till kurslokalen. De digitala platserna är begränsade till antal.

KURSLÄNGD

2 dagar inklusive tid för tentamen.

Tid för tentamen ingår ej om du går distansutbildning. Du får istället vända dig till ditt certifieringsföretag för att boka tid för tentamen. Alternativt kan du boka tid för tentamensskrivning hos oss på vårt kontor i Borås. Avgift för handläggning av tentamen samt certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

PRIS

9 500 kr
Pris Funkis-medlem: 8 100 kr

Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

Innehåll

Gällande bygglagstiftning för OVK, bl a:

  • PBL och tillhörande förordningar
  • Miljöbalken och tillhörande förordningar
  • Arbetsmiljölagen
  • Lagen om energideklarationer
  • Radon
  • Nya och äldre byggregler

Funktionskontrollen – en del av energideklarationen

En väl genomförd OVK-besiktning förenklar processen kring energideklareringen. Funktions­kontrollen tillsammans med energideklarationen ger goda möjligheter att snabbt få fram förslag på energieffektiva åtgärder.


Din behörighet – ditt bidrag till en god inomhusmiljö

Obligatorisk ventilationskontroll är en del av det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Målsättningen är att alla byggnader där människor vistas ska ha en dokumenterad fungerande ventilation. Endast person med behörig­het får utföra kontrollerna. En riksbehörig­het kom­binerad med din kompetens är ett viktigt bidrag i arbetet med att säkerställa kraven på en god inomhus­miljö i byggnader samt att regelverken följs.


Krav för certifiering

För slutlig bedömning inför en personcertifiering av riksbehörig funktionskontrollant hänvisas till certifieringsföretag. Utbildningen motsvarar de krav som Boverket ställer i sin föreskrift BFS 2011:16 OVK 1. I samarbete med certifieringsföretag erbjuder Approvus tentamen som, vid godkänt resultat, är ett av kraven. Tillsammans levererar vi ett helt koncept från utbildning till certifiering inom samtliga behörighetsnivåer.

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

På våra OVK utbildningar anlitar vi tre föreläsare och du träffar någon av dem på den kurs du är bokad på.

Dennis Andersson, Accent VVS-konsult Byggjuridik AB

VVS-ingenjör och byggjurist. Arbetar med utbildning inom teknik och juridik. Dennis har erfarenhet av uppdrag som kontrollansvarig, utförande av besiktningar, projektering och utredningar. Han gör också sakkunniguppdrag inom tekniska tvister åt försäkringsbolag och jurister/advokater.

Anders Tennerhed, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)

Ingenjör med specialisering inom energi och ventilationsteknik. Anders har många års erfarenhet av ventilationsmätteknik både som OVK-besiktningsman, certifierad energiexpert, utbildare och konsult. Detta ger Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

Karl Sundén, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)

Karl arbetar med energikartläggning, OVK-besiktning, utbildning och konsultuppdrag inom primärt energi-, värme- och ventilationsområdena. Roligaste uppdragen ger förutsättning till både förbättrad innemiljö och energibesparing, oavsett om detta sker via utbildning, grupparbete eller via eget arbete. ”Det är roligt att vara en del av, och tillföra till, den helhet som för utvecklingen framåt och som skapar något bättre."

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?