Image

Radon och ventilation

Åtgärder i byggnader – klimatskärmen – energieffektivitet – ventilationssystem och komfort


Frivillig personcertifiering.

Radon och ventliation, 2 dagar

KURSDATUM

Kontakta oss för intresseanmälan.

KURSLÄNGD

2 dagar.

PRIS

8 900 kr.

BESKRIVNING

Inför certifiering tillkommer avgift för tentamen samt certifieringsansökan enligt certifieringsföretagets prislista.(Moms tillkommer.

Syfte

Utbildningen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper för att du ska kunna välja och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader.


Deltagare och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som är entreprenör, konsult, byggnadsinspektör, miljö- och hälsoskyddsinspektör, förvaltare av flerbostadshus, skolor med mera.
Inga förkunskaper om radon är nödvändiga, men det är en fördel om du tagit del av den information om radon som finns på SSM: hemsida: www.ssm.se


Certifierad Radonkunnig

Certifierad Radonkunnig certifieras för en tidsbegränsad period om högst fem år. Mer information finns på Rise Certifiering:s hemsida: www.sp.se
Följande behörigheter certifieras:


Certifieringsområdet Besiktning/Utredning/Projektering

Certifierad Radonkunnig utför vanligtvis undersökningar av byggnader för att ta fram åtgärdsförslag. Arbetet innefattar kontroll av byggnadsmaterial, ventilation och övriga källor till radon (mark, vatten). För privatbostäder kan sådana utredningar även ligga till grund för ansökan om radonbidrag.


Certifieringsområdet Mätning

Certifierad Radonkunnig i denna kategori genomför vanligtvis radonmätningar utifrån ”Anvisningar” tillgängliga hos SSM. Gäller såväl mätningar över lång tid som kort tid och registrerande mätningar. Mätningar för privatpersoner (årsmedelvärde) kan utgöra underlag för ansökan om radonbidrag, men korttidsmätning kan förslagsvis även utgöra underlag i samband med fastighetsförvärv eller som underlag till slutkontroll/slutbesiktning.


Certifieringsområdet Hantverkare/Utförare

Certifierad Radonkunnig i denna kategori utför bygg- och rivningsrelaterade arbeten vid radonsanering, vanligtvis under ledning av annan person som projekterat åtgärderna eller ansvarar för utförandet.


Innehåll

 • Vad är radon? – Enheter gränsvärden, hälsorisker
 • Radonsituationen i Sverige – Ansvariga myndigheter
 • Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
 • Orientering om mätning av radon inomhus
 • Demonstration av mätinstrument
 • Orientering om mätning av gammastrålning
 • Radonkällor: mark, byggnadsmaterial, hushållsvatten
 • Radon i bostäder
 • Metoder att radonsanera i byggnad
 • Praktiska övningar i att undersöka en byggnad
 • Juridiska aspekter på radonsanering – Ansvar
 • Erfarenheter från radonsanering
 • Förebyggande åtgärder vid nyproduktion

Kursens föreläsare

Anders Tennerhed, ECIS

Reinhold Larsson, ECIS

Jonas Ternström, ECIS

Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB

women
033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?