Projektörens roll i byggprocessen

Samspelet och framtagande av korrekta handlingar är avgörande för att minimera skadeståndskrav och andra kostsamma misstag i byggprocessen.

Ny utbildning som riktar sig till handläggande projektörer inom de olika disciplinerna i byggsektorn (A, K, E, VVS, Mark, La, VA, med flera).

Läs mer om utbildningen Projektörens roll i byggprocessen och hur du lär dig mer om de handlingar som är ett av byggprojektets viktigaste styrmedel.