Image

Besiktningsman lagerinredningar

Arbetsmiljöverket ställer krav – undvik olyckor i ert lager


Har ni egen kompetens för kontroller av lagerinredning i syfte att uppfylla kraven för lagersäkerhet? 
Är ställaget rätt monterat?

Utbildning hos Approvus för dig som ska göra interna eller externa kontroller av lagerinredningar.

Är du intresserad av att bli certifierad besiktningsman eller står inför att förnya ditt certifikat, läs nedan om vad som gäller under rubriken "Certifierad Besiktningsman lagerinredningar".

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar

KURSDATUM

12 - 13 mars 2019 i Stockholm (Upplands Väsby)
15 - 16 maj 2019 i Borås

KURSLÄNGD

2 dagar

PRIS

7 900 kr *
Moms tillkommer.

* Standarderna som behandlas under kursen (se kursinnehåll) ingår inte i kurspriset utan finns att köpa hos SIS, www.sis.se 

Deltagare
Utbildningen riktar sig till dig som är utsedd av arbetsgivaren att ha ansvar för att upprätthålla säkerhet på ert lager och därmed uppfylla gällande regelverk. Vi vänder oss till personer med ansvar för lagerinredningar i form av t ex pallställ, hyllställ, grenställ och djupstaplingsställ och till personer som skall göra egenkontroller. Utbildningen riktar sig både till dig som ska göra interna besiktningar i eget företaget och till dig som på konsultbasis ska utföra besiktningar externt hos andra företag.

Kursens innehåll

  • Arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter för lagerinredningar
  • Ställagelära
  • Standarder för lagerinredningar
    – SS-EN 15635:2008 Montage, drift och underhåll
    – SS-EN 15620:2008 Toleranser, deformationer och säkerhetsmarginaler
  • Vanliga skador och hur man bedömer dessa
  • Riskbedömningar
  • Planering, genomförande och uppföljning av utförda kontroller

Egenkontroller av lager – arbetsgivarens ansvar
AFS 2006:4 anges tydligt att arbetsutrustning som slits eller åldras skall genomgå regelbundna kontroller. Arbetsgivaren skall därmed ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att lagerinredningarna inte har förändrats eller skadats så att risk för olycka föreligger. I de rutiner som företaget har upprättat skall klart framgå hur frekvent kontrollen skall utföras, vilka punkter som skall kontrolleras och vem som ansvarar för att kontrollen blir utförd.

Kontroll och besiktning sker idag enligt de inom EU harmoniserade standarderna SS-EN 15635:2008 Montage, drift och underhåll och SS-EN 15620:2008 Toleranser, deformationer och säkerhetsmarginaler.

Löpande kontroller – årliga kontroller
Löpande kontroller kan utföras av egen personal på företaget som är utbildad och kompetent för uppgiften. De årliga kontrollerna kan med fördel utföras av särskild sakkunnig eller egen anställd personal med rätt kompetens. Approvus utbildning förmedlar kunskap om de regelverk som styr hur säkerhet på lager ska uppfyllas.

Mottagningskontroll
Med rätt kompetens kan en kontroll av nyinköpta ställage, delkomponenter och montaget av dessa spara pengar och bidra till minskade olycksfallsrisker.


Företagsanpassad utbildning som alternativ
En kostnadseffektiv lösning för många företag är att genomföra utbildningar på hemmaplan i egna lokaler när ni är fler som är i behov av utbildning. Fokus läggs på den egna lagerinredningen. Vi utformar då utbildningen helt efter era behov och önskemål.


Certifierad Besiktningsman lagerinredningar
RISE Certifiering genomför just nu uppdatering av certifieringsreglerna. Certifieringsregler för förnyelse finns klara, så du som är i behov av att förnya ditt certifikat kan ansöka om det hos RISE. Är du intresserad av en nycertifiering är det också RISE du ska kontakta för besked om vad som gäller. Läs mer, klicka här.

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Anders Rudell, Rudells Lagerinredningar

Anders är själv verksam som besiktningsman av lagerinredningar och har mycket god produktkännedom och lång erfarenhet inom branschen.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?