Image

PBL och BBR

Nytt och aktuellt om regler för byggandet


BBR, aktuell regelsamling för byggande. 
Hur påverkar reglerna dig som är handläggare i kommunen eller dig som är KA, byggherre, projektledare, entreprenör eller har annat ansvarsområde inom byggbranschen? Ett bra tillfälle för dig som är kontrollansvarig att fortbilda dig.

PBL och BBR

KURSDATUM

Kontakta oss för förslag på datum.

KURSLÄNGD

1 dag alternativt fler dagar med fördjupning.
Kontakta oss för intresseanmälan eller offert.

PRIS

5 100 kr (gäller per person på öppen kurs). (Moms tillkommer)

BESKRIVNING

Syfte

Ändringar i bygglagstiftningen påverka många parter i byggbranschen. För att handläggning av byggärenden och andra beslutsprocesser i byggbranschen ska fungera på ett effektivt och smidigt sätt krävs god kunskap om gällande regelverk hos bland annat kommuners handläggare, hos kontrollansvariga, projektledare, byggherrar med flera. Syftet med utbildningen är att förmedla kunskap om de senaste nyheterna och ändringarna i PBL och BBR och på så vis bidra till att säkerställa att samhällets krav på byggande uppfylls. Som kontrollansvarig kan du efter genomgången utbildning styrka att du uppfyller kravet på fortbildning enligt Boverkets föreskrifter.

Kursens innehåll

 • Detaljplanekravet

 • Förenklad planprocess

 • Exploateringsavtal

 • Förbud mot särkrav på tekniska egenskaper

 • Riktlinjer för kommunala markansvisningar

 • Liten avvikelse från detaljplan och områdesbestämmelser

 • Omgivningsbuller vid planläggning och bygglov

 • Bygglov till privata aktörer på A-tomter

 • Bygglovsbefrielse men anmälningsplikt

 • Ändringar i BBR

 • Lag om färdigställandeskydd

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB

Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk bygglagstiftning. Roger är certifierad kontrollansvarig och har kontinuerligt varierande uppdrag som KA.

Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB


Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Lars är expert på innemiljöfrågor som handlar om ventilation, fukt och andra byggrelaterade problemställningar. Lars har många års erfarenhet som utbildare och konsult, vilket innebär en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?

Våra samarbetspartners

Client
Client
Client
Client