Nyheter

Vi söker föreläsare inom tillgänglighet!

Gillar du att stå framför en grupp kunskapstörstande kursdeltagare och förmedla din kunskap?

Vi förstärker vår föreläsarkår ytterligare och söker dig som har kompetens och erfarenhet inom tillgänglighetsfrågor. Vi ser gärna att du är certifierad sakkunnig av tillgänglighet och har meriterande arbetslivserfarenhet inom ämnesområdet.

Du kommer ingå i ett föreläsarteam på vår utbildning Sakkunnig av tillgänglighet och bidra till att förbereda våra kursdeltagare inför tentamen och deras väg till personcertifiering.

Approvus erbjuder en tredagars utbildning inklusive tid för tentamen två till tre gånger per år. Utbildningen syftar till att ge kursdeltagarna de bästa förutsättningarna för att klara de tentamina som krävs för en certifiering av sakkunniga av tillgänglighet. Din uppgift blir att tillsammans med någon av våra föreläsare förmedla dels vad föreskrifterna säger om tillgänglighet, dels den praktiska tillämpningen av regelverket inom området. Du får också möjlighet att föreläsa vid våra företagsanpassade utbildningar inom ämnesområdet. Återkommande kunder är bl. a. arkitektkontor, fastighetsförvaltare, bostadsbolag och kommuner.

Låter det intressant? Välkommen att kontakta oss.

Approvus E-mail:
info@approvus.se
Tel: 033-340 16 00

 

 

 

 

 

 

 

 

KA – dags för uppdatering

För dig som ska förnya ditt KA certifikat erbjuder vi en utbildningsdag som förbereder dig för tentamen. Tid för tentamen ingår.

Utbildningar från norr till söder

Vi har en mängd kurstillfällen inplanerade det närmsta halvåret på flera orter. Välj det tillfälle som passar dig bäst. Planera din uppdatering och anmäl dig i god tid.

Läs mer – klicka här

Unikt erbjudande – gratis test av E-plan

Fritt abonnemang i ett halvår av Pecar E-plan när du anmäler dig till KA utbildning eller till vår Inspirationsträff om den digitaliserade kontrollplanen.

Kontrollansvariga – är det dags för uppdatering?

Du som står inför att förnya ditt KA certifikat, se alla våra utbildningstillfällen från norr till söder – klicka här

Den digitaliserade kontrollplanen

Inspirationsträff som förändrar ditt arbetssätt!
12 april 2017 i Göteborg
18 april 2017 i Malmö

Tid: kl 09.00 – 13.00

Pris: 900 kr exkusive moms. I priset ingår förmiddagskaffebuffé.
Du får också testa ett abonnemang fritt i sex månader av Pecar E-plan för max 4 projekt
(till ett värde av 1 050 kr). Vill du veta mer – klicka här

Vi lär dig att spara energi,

Energi och Innemiljö,

Din kompetens behövs i jakten på smarta energibesparingar och hälsosamma innemiljöer i våra byggnader. Med hjälp av våra erfarna föreläsare står vi redo att förmedla rätt kunskap till dig.

Se över din kompetens, har du koll på …

Vad klassas som bra innemiljö? Vilka lagar reglerar energiområdet? Hur väljer du rätt mätmetod för optimala åtgärdsförslag för att förbättra en byggnads energiprestanda? Vilken lufttäthet behöver klimatskärmen ha för att FTX system ska fungera utan att fuktskador uppstår? Ska du bli certifierad energikartläggare, energiexpert, funktionskontrollant eller radonkunnig?Våra föreläsare och samarbetspartners

Reinhold Larsson, ECiS – Energy Concept in Sweden AB
Anders Tennerhed, ECiS – Energy Concept in Sweden AB
Jonas Ternström, ECiS – Energy Concept in Sweden AB
Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB
Dennis Andersson, Accent VVS-konsult Byggjuridik AB
Björn Holgersson, Sanda Konsult

Energikartläggning i stora företag

Ändring av tidsplanen, två steg istället för tre.

Ny förenklad införandeprocess av lagen, uppdelning i två steg under perioden 2015 – 2017 är det nu som gäller.

Steg 1:
Senast den 5 december 2015 ska företag, som är stora enligt lagens definition, ha rapporterat in till Energimyndigheten om verksamheten omfattas av lagen och hur man planerar att genomföra energikartläggningen.

Steg 2:
I ett andra steg ska företagen rapportera in uppgifter från själva energikartläggningen. Denna rapportering ska ske senast under första kvartalet 2017.

Förberedande utbildning
Approvus kommer, så snart certifieringssystemet är fastställt av certifieringsorganen, att erbjuda utbildning för de som avser att bli certifierade energikartläggare. Utbildningen kommer att vara förberedande för tentamen där skrivningstillfället ingår i kurstiden.

Vill du läsa mer om utbildningen – klicka här

Vem kan göra en energikartläggning?

Det finns två alternativ för hur energikartläggningen ska genomföras.

Alternativ 1:
Energikartläggningen genomförs av certifierad person som uppfyller de krav på kompetens som anges i föreskriften.

Alternativ 2:
Företag som har ett certifierat energi- och miljöledningssystem kan genomföra kartläggningen själva med intern personal som uppfyller kompetenskraven i Energimyndighetens föreskrifter.

 

 

 

BAS uppdatering

1 dag,

Undvik kostnader i form av sanktionsavgifter,

Uppdatera dig i rollen som BAS-P/U

Arbetsmiljöverket rekommenderar att du uppdaterare dina kunskaper cirka vart femte år. Under en utbildningsdag får du ta del av de senaste nyheterna och ändringarna i arbetsmiljölagstiftningen och de föreskrifter som rör bygg- och anläggningsbranschen. Du får också en förståelse för systemet med sanktionsavgifter som har införts i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kursen riktar sig även till dig som ska omcertifiera dig som BAS-P/U och behöver förbereda dig inför omcertifieringstentamen.

Läs mer, klicka här!

PBL och BBR

1 dag,
Nytt och aktuellt om regler för byggandet.

Välj bland flera orter; Stockholm, Borås, Skellefteå, Malmö, Visby eller Luleå.
Mer om utbildningen, klicka här

Syfte

Ändringar i bygglagstiftningen påverka många parter i byggbranschen. För att handläggning av byggärenden och andra beslutsprocesser i byggbranschen ska fungera på ett effektivt och smidigt sätt krävs god kunskap om gällande regelverk hos bland annat kommuners handläggare, hos kontrollansvariga, projektledare, byggherrar med flera .

Syftet med utbildningen är att förmedla kunskap om de senaste nyheterna och ändringarna i PBL och BBR och på så vis bidra till att säkerställa att samhällets krav på byggande uppfylls. Som kontrollansvarig kan du efter genomgången utbildning styrka att du uppfyller kravet på fortbildning enligt Boverkets föreskrifter.

 

Sakkunnig brandskydd – SAK 3

Brister i branschen – din kompetens behövs

Förberedande utbildning inför certifiering av sakkunnig brandskydd, SAK 3.

» Utbildning 8 – 9 november 2016 i Stockholm, läs mer «

När ska certifierad sakkunnig brand anlitas?

Att anlita sakkunniga genom hela byggprocessen kan innebära stora kostnadsbesparingar och att obehagliga överraskningar undviks. I de fall byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig kan byggnadsnämnden kräva att en certifierad sakkunnig anlitas för att säkerställa att samhällets krav uppfylls, som t ex Boverkets byggregler. I projekt där det kan föreligga risk för personskada är det än viktigare att sakkunniga tas in i ett tidigt skede av byggprocessen.

Byggherren kan åläggas av byggnadsnämnden att anlita en certifierad sakkunnig brand i syfte att säkerställa att en kompetent utredning av brandsäkerheten blir utförd.

Approvus kontrollansvariga

Krav för certifiering

Utbildningen motsvarar de krav som Boverket ställer i sin föreskrift BFS 2011:17 SAK 3. För att bli certifierad måste följande krav uppfyllas:

  • Allmän teknisk kompetens (byggingenjör eller brandingenjör)
  • Yrkeserfarenhet inom området
  • Godkänd tentamen (tid för tentamen ges i samband med Approvus utbildning)
  • Lämplighetsintyg

Projektörens roll i byggprocessen

Samspelet och framtagande av korrekta handlingar är avgörande för att minimera skadeståndskrav och andra kostsamma misstag i byggprocessen.

Ny utbildning som riktar sig till handläggande projektörer inom de olika disciplinerna i byggsektorn (A, K, E, VVS, Mark, La, VA, med flera).

Läs mer om utbildningen Projektörens roll i byggprocessen och hur du lär dig mer om de handlingar som är ett av byggprojektets viktigaste styrmedel.

Kontrollplan i praktiken – två utbildningar med olika inriktningar

1. De nio tekniska egenskapskraven
2.
Sakkunnig kontroll av varsamhet, förvanskning och tillgänglighet

Boverkets rapport Förstudie kontrollplan pekar på stora brister i nuvarande kontrollsystem i byggprocessen. Med någon, eller båda våra utbildningsdagar, får du en bättre förståelse för de författningar som idag reglerar kontrollplanens form och innehåll. Genom en väl anpassad kontrollplan ska du kunna säkerställa att de nio tekniska egenskapskraven är uppfyllda. I rollen som sakkunnig ska du kunna identifiera kritiska moment i olika åtgärder under byggets lopp, där bland annat kulturvärden och tillgänglighet är två viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Läs mer om utbildningarna ”Kontrollplan i praktiken”:

Kontrollplan i praktiken
– så uppfylls de nio tekniska egenskapskraven

Kontrollplan i praktiken
– sakkunnig kontroll av varsamhet, förvanskning och tillgänglighet