Image

Miljöcertifiering av byggnader

1 dag


Vad är "Miljöbyggnad" och vad innebär "BREEAM"?

Under en dag, som ska ses som en introduktionskurs, går vi övergripande igenom innebörden av klassningssystemen Miljöbyggnad och BREEAM, hur de fungerar och hur de används.

Miljöcertifiering av byggnader, 1 dag

KURSDATUM

Kontakta oss för intresseanmälan.

KURSLÄNGD 

1 dag

PRIS

5 400 kr. Moms tillkommer.
Önskas företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.

Miljöbyggnad - ett helsvenskt certifieringssystem
Miljöbyggnad är ett miljöklassningssystem helt grundat på svenska förutsättningar och krav och kan användas både i nyproducerade som i befintliga byggnader. Systemet är framtaget för att bedöma miljöaspekter inom energi, innemiljö samt material och kemikalier.

BREEAM - ett brittiskt miljöcertifieringssystem

BREEAM är ett verktyg som utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan och är det miljöcertifieringsystem som används mest i Europa. Under åren har ett antal aktörer på den svenska marknaden gjort anpassningar av systemet till svenska myndighetsregler och byggpraxis.


Utbildningens mål
Utbildningen ger dig övergripande kunskaper för att du ska kunna delta i projekt som ska certifieras enligt Miljöbyggnad och/eller BREEAM. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper. 

Deltagare
Utbildningen vänder sig till dig i bygg- och fastighetsbranschen som vill veta vad Miljöbyggnad och/eller BREEAM är utifrån funktion och användbarhet. 

Innehåll

 • Varför väljer fastighetsägare att miljöcertifiera?
 • Vad är miljöcertifiering?
 • Allmänt om BREEAM respektive Miljöbyggnad
 • Vilka är de olika bedömningskriterierna och indikationerna?
 • Verifikat som ska delges till beställare
 • BREEAM Green Guide
 • Exempel på byggprojket som har miljöcertifierats för Miljöbyggnad respektive BREEAM
 • Utfasning av farliga ämnen
 • Byggvarudeklarationer
 • Livscykelanalys, LCA
 • Verktyg som Byggvarubedömning, Sunda Hus och BASTA
Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Marcus Gunnarsson Skoog, Gunnarsson Skoog Consulting AB
Konsult med mångårig erfarenhet från beställare-, konsult- och entreprenadledet. Marcus har arbetat som Kvalitets- och Miljöchef på internationellt bolag samt inom KMA och hållbarhet i byggbranschen. Han är erfaren föreläsare inom BAS-P och BAS-U samt inom Miljö och Hållbarhet och har dessutom egen praktisk erfarenhet som byggarbetsmiljösamordnare. Marcus har också arbetat i flertalet entreprenader som miljöcertifierats inom Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?