Kurslitteratur

Vad ingår i kursmaterialet och vad ska du själv ha med dig?

Ladda ned den litteraturförteckning i listan nedan som avser utbildningen du är anmäld till. Större delen av kursdokumentationen ingår i kursavgiften och du får det samlat i en eller flera pärmar vid kursstarten. Men notera att det kan vara viss litteratur du själv ska införskaffa. Det är därför viktigt att du tittar i förteckningen för att se vad som gäller för just den utbildning du ska gå.

Approvus BBR HR

Lista litteraturförteckningar

Kontrollansvarig, KA (grund- och uppdatering)

   Ladda ned


Sakkunnig Brandskydd, SAK

   Ladda ned


Sakkunnig funktionskontrollant, OVK

   Ladda ned


Sakkunnig kulturvärden, KUL

pdf loga   Ladda ned


Sakkunnig tillgänglighet, TIL

pdf loga  Ladda ned


Energiexpert, CEX

pdf loga   Ladda ned


Energikartläggning i stora företag

pdf loga   Ladda ned


Entreprenadbesiktning

pdf loga   Ladda ned


Besiktningsman lagerinredningar

pdf loga   Ladda ned


Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P / BAS-U (grundutbildning)

pdf loga  Ladda ned