Kontrollansvarig uppdatering
– förberedande utbildning inför omcertifiering, 1 dag
– erbjudande om gratis test av webbaserad kontrollplan
– dokumentation ingår, allt från BBR till föreläsarserier

Du som är KA, är det dags att planera för uppdatering och tentamen för omcertifiering? Kolla upp giltighetstiden för ditt certifikat!

Anmäl dig till KA utbildning och ta del av ett unikt erbjudande
– testa det webbaserade verktyget Pecar E-plan gratis i sex månader.

Vi erbjuder flertalet utbildningstillfällen på olika orter under 2017 för dig som ska uppdatera ditt KA certifikat.


Kursfakta

Kurslängd
1 dag inklusive tid för tentamen (förenklad kompetensprövning 2 tim)

Läs mer under rubriken Krav för kompetensprövning längre ned på sidan. **

Pris
En kursdag: 4 500 kr *. Moms tillkommer.

Kursdokumentation, inklusive BBR konsoliderad version, får du tillgång till vid kursstarten.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

* I priset ingår ett abonnemang på Pecar E-plan i sex månader för max 4 projekt
(till ett värde av 1 050 kr)

Anmälan
Kontakta oss

Datum och ort

Tid för tentamen ingår och skrivningen sker på eftermiddagen i anslutning till utbildningsdagen.

Kontrollansvarig uppdatering, 1 dag

Hösten 2017
24 oktober i Stockholm
13 november i Malmö
23 november i Luleå
5 december i Borås
12 december i Stockholm


Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som ska ansöka om omcertifiering som kontrollansvarig, men också till dig som är i behov av uppdaterade kunskaper i bygglagstiftning och kontrollplaner. Vi vänder oss till kontrollansvariga, sakkunniga, arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.

** Krav för förenklad kompetensprövning

För att du ska få skriva den förenklade och kortare tentamen på 2 timmar inför din omcertifiering måste du uppfylla kraven i Boverkets föreskrift BFS 2011:14 KA 4 § 12. Du har rätt att skriva det förenklade förnyelseprovet om du har arbetat i väsentlig omfattning, det vill säga att du har haft några större eller ett tiotal mindre projekt under de 5 åren. Uppnår du inte kravet för arbete i väsentlig omfattning behöver du istället skriva ett nytt grundprov, vilken är på 4 timmar. Är du osäker på vad som gäller för dig rekommenderar vi att du kontaktar ditt certifieringsföretag för besked.

Syfte

Utbildningen inför förnyelse för KA ger dig kunskap om nyheter i våra byggregler samt, för dig som står inför en omcertifiering, goda förutsättningar att klara tentamen. Dagen avslutas med den förenklade tentamensskrivningen omfattande 2 timmar (kontrollera att du uppfyller kraven för den förenklade kunskapsprövningen, se info ovan).

Kursinnehåll

  • Nyheter i PBL och BBR
  • Nyheter i övriga lagar, förordningar och föreskrifter
  • Pågående regelarbete hos myndigheter
  • Tentamen för omcertifiering
    (förenklad kunskapsprövning omfattande 2 timmar)

Utbildningen motsvarar de krav som Boverket ställer i sina föreskrifter. I samarbete med certifieringsföretagen erbjuder Approvus tentamen som, vid godkänt resultat, är ett av kraven för att kunna bli certifierad.

Approvus har erfarenhet och kompetens

Våra föreläsare är certifierade kontrollansvariga med lång praktisk erfarenhet samt goda kunskaper i svensk bygglagstiftning och kvalitetssäkring inom byggsektorn. Föreläsare är Roger Anneling alternativt Anders Grimmer. Se presentationer nedan.

Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB
Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen samt verksam som kontrollansvarig.

Anders Grimmer, Byggnadskvalitet AB
Konsult i byggbranschen sedan 1999 och är verksam som projekt- /byggledare och kontrollansvarig.