Sakkunnig tillgänglighet uppdatering
– TIL

För dig som har ett certifikat vars giltighet löper ut efter en 5-årsperiod kan gå en förberedande utbildning inför omcertifieringstentamen.

Utbildningen är på en dag och avslutas med tentamensskrivning.


Kursfakta

Kurslängd
1 dag inklusive tid för tentamen

Datum och ort
6 december 2017 i Stockholm

Pris
5 400 kr
Avgift för tentamen och certifieringsansökan tillkommer samt moms.

Föreläsare
Roger Anneling, konsult och utbildare, Anneling Tobin Consult AB

Anmälan
Kontakta oss

Syfte

Utbildningen inför förnyelse för Sakkunnig av tillgänglighet ger dig kunskap om nyheter i våra byggregler samt goda förutsättningar att klara tentamen. Dagen avslutas med tentamensskrivning.

Kursinnehåll

  • Nyheter i PBL, PBF och BBR
  • Nyheter i övriga författningar som rör tillgänglighet
  • Pågående regelarbete
  • Tentamen för omcertifiering, 3 timmar