Sakkunnig tillgänglighet grundutbildning
– TIL 2

Lyft fram din kompetens

Krav på certifiering för sakkunnig kontrollant enligt PBL

Certifierad sakkunnig av tillgänglighet (TIL 2) – ansök om certifiering hos Kiwa

Utbildning där tid för tentamen ingår. Tentamen under dag 3.

Ska du förnya ditt certifikat efter en 5-årsperiod?
Anmäl dig till vår uppdateringsutbildning på 1 dag. Tid för tentamen ingår.

Mer om TIL uppdatering – klicka här.


Kursfakta

Kurslängd
3 dagar

Datum och ort
24 – 26 oktober 2017 i Stockholm

Pris
11 100 kr
Avgift för tentamen och certifieringsansökan samt moms tillkommer

Föreläsare
Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB: konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen
Petter Lodmark, QPG arkitekter AB: arkitekt med inriktning mot bland annat tillgänglighetsfrågor

Anmälan
Kontakta oss

Approvus Sakkunnig TIL HR

Personcertifiering som ger dig konkurrensfördel

I de nya reglerna anges vilka kompetenskrav som ska ställas på en certifierad fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet. Reglerna underlättar för flertalet parter, som t ex byggnadsnämnderna och byggherrar, att bedöma och finna personer med rätt kompetens. En personcertifiering som sakkunnig kontrollant underlättar för dig att visa att du har erforderlig erfarenhet och kunskap för att utföra kontrolluppdrag inom tillgänglighet. Att lyfta fram din kompetens genom en personcertifiering blir en tydlig konkurrensfördel.

Approvus utbildar

Som sakkunnig måste du kunna uppvisa kunskap och ha kännedom om bl a bygglagstiftningens olika regelverk, diskrimineringslagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag, etc. Du måste också känna till vad som innefattas i begreppet nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, vad i byggnader som utgör hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, etc. Utbildningen omfattar också ett antal övningsuppgifter.

Approvus utbildning hjälper dig genom de olika ämnesområdena och förbereder dig för den skriftliga tentamen som du behöver avlägga för att verifiera din kompetens.


Krav för certifiering

Certifieringen grundar sig i Boverkets föreskrift BFS 2011:18 TIL 2. Ansökan om certifiering gör du hos ett certifieringsföretag som är ackrediterat för ändamålet. Förutom kraven i föreskriften behöver du godkänt resultat på tentamen för att gå vidare till certifiering.

Deltagare

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom byggsektorn som t ex arkitekt eller konsult och som ska ha eller redan har rollen som sakkunnig kontrollant tillgänglighet. Avser du att ansöka om personcertifiering är utbildningen förberedande för den tentamensskrivning som, vid godkänt resultat, är ett av kraven för att kunna bli certifierad.