Sakkunnig funktionskontrollant
– OVK Bygglagstiftning

Nyhet! Två olika upplägg på utbildningar. Välj den som passar dig!

Utbildning, 2 dagar

För dig som behöver grundläggande genomgång av byggregler.
Utbildningen avser både ny- och omcertifiering.

Uppdateringsutbildning, 1 dag

Utbildning endast inför omcertifiering och för dig med goda kunskaper om byggregler.

Tid för tentamen ingår i båda våra utbildningar.


Sakkunnig funktionskontrollant
2 dagar
Ny- eller omcertifiering

För dig som behöver grundläggande kunskaper i bygglagstiftning.

Datum och ort
20 – 21 februari 2018 i Stockholm
15 – 16 maj 2018 i Borås

Pris
8 900 kr. Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

Sakkunnig funktionskontrollant
Uppdateringsutbildning 1 dag
Endast omcertifiering

För dig med goda kunskaper i bygglagstiftning.
Läs mer om vilka författningar som du behöver ha förkunskaper om, klicka här

Datum och ort
27 mars 2018 i Stockholm
18 april 2018 i Malmö
8 maj 2018 i Skellefteå
13 juni 2018 i Stockholm

Pris
4 900 kr. Moms tillkommer.

Anmälan
Kontakta oss

Innehåll

Utbildning 2 dagar

  • PBL och tillhörande förordningar
  • Miljöbalken och tillhörande förordningar
  • Arbetsmiljölagen
  • Lagen om energideklarationer
  • Radon
  • Nya och äldre byggregler
  • Tid för tentamen

Uppdateringsutbildning 1 dag

  • Genomgång av författningar
  • Frågor och svar samt sökning i författningar
  • Tid för tentamen

Funktionskontrollen – en del av energideklarationen

En väl genomförd OVK-besiktning förenklar processen kring energideklareringen. Funktions­kontrollen tillsammans med energideklarationen ger goda möjligheter att snabbt få fram förslag på energieffektiva åtgärder.

Din behörighet – ditt bidrag till en god inomhusmiljö

Obligatorisk ventilationskontroll är en del av det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Målsättningen är att alla byggnader där människor vistas ska ha en dokumenterad fungerande ventilation. Endast person med behörig­het får utföra kontrollerna. En riksbehörig­het kom­binerad med din kompetens är ett viktigt bidrag i arbetet med att säkerställa kraven på en god inomhus­miljö i byggnader samt att regelverken följs.


Krav för certifiering

För slutlig bedömning inför en personcertifiering av riksbehörig funktionskontrollant hänvisas till certifieringsföretag. Utbildningen motsvarar de krav som Boverket ställer i sin föreskrift BFS 2011:16 OVK 1. I samarbete med certifieringsföretag erbjuder Approvus tentamen som, vid godkänt resultat, är ett av kraven. Tillsammans levererar vi ett helt koncept från utbildning till certifiering inom samtliga behörighetsnivåer.