Sakkunnig kulturvärden uppdatering
– KUL 2

För dig som har ett certifikat vars giltighet löper ut efter en 5-årsperiod kan gå en förberedande utbildning inför omcertifieringstentamen.

Utbildningen är på en dag och avslutas med tentamensskrivning.


Kursfakta

Kurslängd
1 dag inklusive tid för tentamen

Datum och ort
9 januari 2018 i Stockholm

Pris
5 400 kr
Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt certifieringsföretagets prislista.

Föreläsare
Roger Anneling, konsult och utbildare, Anneling Tobin Consult AB

Anmälan
Kontakta oss

Approvus Sakkunnig KUL HR

Syfte

Utbildningen inför förnyelse för Sakkunnig av kulturvärden ger dig kunskap om nyheter i våra byggregler samt goda förutsättningar att klara tentamen. Dagen avslutas med tentamensskrivning.

Kursinnehåll

  • Nyheter i PBL, PBF och BBR
  • Pågående regelarbete
  • Tentamen för omcertifiering, 1,5 timmar