Kontrollansvarig grundutbildning
– Utbildning för dig som planerar att bli certifierad KA
– Erbjudande om gratis test av webbaserad kontrollplan
– dokumentation ingår, allt från BBR till föreläsarserier

Stort behov av fler certifierade kontrollansvariga.
Din kompetens efterfrågas.

Anmäl dig till KA utbildning och ta del av ett unikt erbjudande
– testa det webbaserade verktyget Pecar E-plan gratis i sex månader.


Kursfakta

Kurslängd
3 dagar inklusive tid för tentamen

Datum och ort
27 februari -1 mars 2018 i Borås
22 – 24 maj 2018 i Stockholm

Pris
10 800 kr *
Moms tillkommer.

All kursdokumentation, inklusive BBR konsoliderad version, ingår i priset och du får tillgång till materialet vid kursstarten.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

* I priset ingår ett abonnemang på Pecar E-plan i sex månader för max 4 projekt (till ett värde av 1 050 kr)

Anmälan
Kontakta oss

Deltagare och förkunskaper

Utbildningen riktar sig till alla som har behov av kunskap i de regelverk som berör kontrollansvariga. Ska du bli certifierad kontrollansvarig är utbildningen förberedande för den tentamen som du ges möjlighet att skriva i samband med utbildningen. För att gå utbildningen krävs inga specifika förkunskaper. Ska du däremot bli certifierad kontrollansvarig finns ett antal krav du måste uppfylla enligt Boverkets föreskrift BFS 2011:14 KA 4, bland annat godkänt resultat på tentamen.

Vi vänder oss till dig som ska bli kontrollansvarig, men också till dig som har behov av motsvarande kunskaper, till exempel om du har en myndighetsroll eller sitter på beställarsidan.

Vad säger PBL?

  • Alla sakkunniga och kontrollansvariga måste vara certifierade
  • Den kontrollansvarig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften, vilket ska kunna styrkas med ett bevis om certifiering
  • Kontrollansvarig ska ha en självständig ställning till utföraren

Approvus har erfarenhet och kompetens

Vår föreläsare är certifierad kontrollansvarig med lång praktisk erfarenhet samt goda kunskaper i svensk bygglagstiftning och kvalitetssäkring inom byggsektorn. Föreläsare är Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB, konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen.

Krav för certifiering

Utbildningen motsvarar de krav som Boverket ställer i sin föreskrift BFS 2011:14 KA 4. I samarbete med certifieringsföretag erbjuder Approvus tentamen som, vid godkänt resultat, är ett av kraven. Tillsammans levererar vi ett helt koncept från utbildning till certifiering inom samtliga behörighetsnivåer.