Energiexpert uppdatering
– CEX, inför omcertifiering behörighet N eller K

Förberedande utbildning inför tentamen.
Tid för tentamen ingår.


Kursfakta

Kurslängd
1,5 dagar
Dag 1: Föreläsning kl 08.30 – ca 17.30
Dag 2: Tentamen kl 08.30 – 11.30
(förenklad kompetensprövning 3 tim).

Läs mer under rubriken Krav för kompetensprövning längre ned på sidan. **

Datum och ort
30 – 31 januari 2018 i Stockholm
14 – 15 mars 2018 i Borås
25 – 26 april 2018 i Stockholm
12 – 13 juni 2018 i Malmö

Pris
Pris: 6 500 kr
Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

Anmälan
Kontakta oss

Approvus Energiexpert HR_mindre

Dags för omcertifiering för certifierad energiexpert

Du som är certifierad energiexpert och som har ett certifikat vars giltighet löper ut efter 5 år måste ansöka om omcertifiering. Inför din ansökan krävs bl a godkänt resultat på en omcertifieringstentamen. Approvus erbjuder en utbildning på 1,5 dagar där tid för tentamensskrivningen ingår. Utbildningen förbereder dig inför skrivningen och vi går under dagen igenom vad som är nytt inom området, lagförändringar med mera.

Ansökan om omcertifiering

Ansökan om förnyat certifikat ombesörjer du själv genom att skicka in din ansökan till ditt certifieringsföretag i god tid innan tentamenstillfället. Genom vårt samarbete med certifieringsföretagen ser vi till att din tentamensskrivning finns på plats vid skrivningstillfället på kursdagen. Du behöver bara meddela oss vilket certifieringsföretag du anlitar samt din behörighetsnivå (N eller K).

** Krav för förenklad kompetensprövning

För att du ska få skriva den förenklade tentamen på 3 timmar inför din omcertifiering måste du uppfylla kraven i Boverkets föreskrift BFS 2013:7 CEX 4 16 §. Särskilda skäl för att du inte får lova att skriva det förenklade förnyelseprovet kan vara att du inte genomfört minst 15 deklarationer under en treårs period eller inte uppfyllt rapporteringsskyldighet om fortbildning enligt 13 §. Uppnår du inte kraven behöver du istället skriva ett nytt grundprov, vilken är på 4 timmar. Är du osäker på vad som gäller för dig rekommenderar vi att du kontaktar ditt certifieringsföretag för besked.