Energiexpert grundutbildning

– CEX, inför certifiering behörighet N eller K


Är du redan energiexpert men är i behov av uppdatering inför omcertifiering?

Då ska du gå en uppdateringsutbildning på 1 dag inklusive tid för tentamen
Klicka här för mer information. 


Kursfakta

Kurslängd
4 dagar inklusive tid för tentamen

Datum och ort
26 februari – 1 mars 2018 i Borås
14 – 17 maj 2018 i Stockholm

Pris
16 200 kr
Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen samt certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

Anmälan
Kontakta oss

Approvus Energiexpert HR_mindre

Deltagare och förkunskaper

Utbildningen riktar sig till personer som ska besiktiga byggnader och som deltar i arbetet med upprättandet av energideklarationer. Utbildningen är förberedande för tentamensskrivningen. För certifiering krävs att du uppfyller kraven i Boverkets föreskrift BFS 2016:15 CEX 5. Du måste ha allmän teknisk kunskap från genomförd relevant teknisk utbildning, du ska ha dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete inom bygg- eller fastighetsförvaltningsbranschen och du ska kunna styrka lämpligheten för uppgiften genom intyg. Dessutom ska du uppfylla krav på särskild kompetens, vilka är olika beroende på om du ska ha behörighet N eller K. Samtliga krav finns i detalj beskrivna i föreskriften. Vill du veta mer om du uppfyller kraven kan du kontakta det certifieringsföretag som du avser att göra din ansökan hos.

Avskaffande av ackrediteringskravet från 1 januari 2014 och skärpta krav på personcertifiering

Från 7 november 2014 är den utökade ackreditering klar för certifieringsföretagen som nu kan certifiera energiexperter i enlighet med krav i BFS 2016:15 CEX 5. Sedan 1 januari 2014 gäller inte ackrediteringskrav för företag, vilket innebär att processen kring energideklarationer har förenklats. Men däremot skärps kraven på personcertifiering. Din yrkesroll som energiexpert kommer att påverkas genom högre ställda krav på ditt utförande och din kompetens. Vi ser till att du blir förberedd för din certifiering.

Certifiering – din nyckel till att få utföra energideklarationer

Med din kompetens kan du bidra med att effektivisera energianvändningen i Sverige. Vår utbildning är en del av den formalia som leder fram till en certifiering, som är din nyckel till att få utföra energideklarationer.  Approvus har samarbete med certifieringsföretag som ansvarar för certifiering och tentamen.

Approvus har erfarenhet och kompetens!

Vi har landets första certifierade energiexperter bland våra förläsare, så vi vet vad vi talar om! Föreläsare på utbildningen kommer från Anneling Tobin Consult AB och Energy Concept in Sweden AB – två väletablerade företag inom områdena innemiljö, byggnadsfysik, energianalys och certifieringsutbildningar.