Kontrollansvariga och sakkunniga

Utbildning för kontrollansvarig eller sakkunnig kontrollant

Som kontrollansvarig, energiexpert, sakkunnig av kulturvärden eller tillgänglighet eller sakkunnig funktionskontrollant måste du, enligt PBL, vara certifierad. Ansökan om certifiering gör du hos ett certifieringsföretag.

Godkänt resultat på tentamen – ett av kraven inför en certifiering

Ett av kraven för att bli certifierad är godkänt resultat på skriftligt kunskapsprov. Kunskapsprövningen, i form av tentamen, kan du göra i samband med utbildning hos oss på Approvus. Samtliga våra utbildningar för kontrollansvariga och sakkunniga är förberedande för tentamen.


Om våra utbildningar för kontrollansvariga och sakkunniga

För mer information om våra utbildningar, klicka på respektive rubrik i listan till vänster.