Image

Kontroll av kulturvärden i praktiken

Sakkunnig kontroll av varsamhet och förvanskning

Kontroll av kulturvärden i praktiken

KURSDATUM

Kontakta oss för intresseanmälan.

KURSLÄNGD

1 dag.

PRIS

5 400 kr.
Vid anmälan av två eller flera personer från samma företag erhålls 10% rabatt på priset. Moms tillkommer.

Deltagare

Utbildningsdagen vänder sig till sakkunniga av kulturvärden, antikvarier, arkitekter, kontrollansvariga, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.

Syfte

Som sakkunnig förväntas du kunna identifiera kritiska moment i olika åtgärder under byggets lopp. Med kontroll utförd av sakkunnig avses kontroll utförd av person som har särskild sakkunskap och erfarenhet av sådana åtgärder som kontrollen avser. Syftet med kursen är att lyfta fram goda exempel på hur du kan utföra sakkunnig kontroll som det är tänkt i PBL.

Kursens innehåll

  • Vad säger regelverket om kontroll?
  • Sakkunniges roll, ansvar och arbetsuppgifter
  • Bevarande av kulturvärden vid ändring av byggnader
  • Moderna tillägg eller pastisch
  • Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
  • Kritiska arbetsmoment/punkter i kontrollplanen
  • Kontrollplanens form och innehåll
Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB
Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk bygglagstiftning. Roger är certifierad kontrollansvarig och har kontinuerligt varierande uppdrag som KA.

Annika Andersson, White arkitekter
Bebyggelseantikvarie, utredare och utbildare inom bygg och fastighetsbranschen. Annika har lång erfarenhet av arbete med bygglovshandläggning och planfrågor.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?