Grundläggande entreprenadjuridik

Genomgång av lagar och standardavtal som reglerar kommersiella och privata byggentreprenader, konsultavtal samt lagen om offentlig upphandling

AB 04 – ABT 06 – ABK 09 – ABS 09 – LOU

Lär dig spelreglerna och undvik misstagen som kan stå dig dyrt


Kursfakta

Kurslängd
1 dag

Datum och ort
12 mars 2018 i Borås
21 maj 2018 i Stockholm

Pris
5 100 kr
Moms tillkommer

Deltagare
Beställare, byggherrar, bygg- och projektledare, konsulter och arkitekter inom bygg- och fastighetssektorn samt anläggnings- och installationssektorn. Kursen vänder sig också till dig som vill få grundläggande kunskap om offentlig upphandling.

Föreläsare
Dennis Andersson,
Accent VVS-konsult Byggjuridik AB

Anmälan
Kontakta oss

Tjäna tid och pengar på juridisk kompetens

Utbildningen lägger grunden för dig att undvika dåliga avtal och tvister. Att göra rätt från början och ingå avtal med en trygg förvissning om att du vet spelreglerna – det besparar dig och företaget både tid och pengar. Genom vår utbildning kommer du upptäcka att juridik går att förstå. På utbildningen går vi igenom terminologin i svensk avtalsrätt och du får en genomgång av avtalslagen, köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Skillnaderna mellan olika entreprenadformer behandlas och du får också lära dig mer om standardavtalen och konsultavtal samt om regelverket för offentlig upphandling.

Kunskap i juridik, en trygghet och grunden för lyckade affärer

Trygga avtal lägger grunden för lyckade affärer. Bristande kunskap i avtalsrätt kan kosta företaget onödiga pengar, så tveka inte att investera i juridisk kompetens.

Kursinnehåll

  • Introduktion till avtalsrätten i Sverige och grundläggande principer
  • Avtalslagen, köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen
  • Jordabalken som bl a innehåller regler om försäljning av fast egendom, grannelagsrätt och hyreslagen
  • Miljöbalken som bl a innehåller regler om ansvar för förorenad mark
  • Skadeståndslagen om ansvar för vållade skador
  • Genomgång av standardavtalen AB 04 och ABT 06 samt underentreprenörsavtalen och materialleveransavtalen
  • Genomgång av konsultavtalet ABK 09
  • Genomgång av ABS 09 för småhusentreprenader
  • Grundläggande principer för offentlig upphandling, LOU
  • Avslutande frågestund