Image

ISO 16890 - ett stöd för en bättre innemiljö

En ny och efterfrågad standard som ger större möjligheter att anpassa inneluften till gällande krav och riktlinjer (WHO, Sveriges Miljömål, EU krav) för olika lokaler (kontor, skolor, etc). Kunskap om standarden är en nödvändighet för dig som får frågor om innemiljöns kvalitet och förbättring av innemiljö i våra byggnader. Rätt anpassat luftfilter bidrar till ökad energieffektivietet.

KURSDATUM

Kontakta oss för intresseanmälan.

KURSLÄNGD

1 dag

PRIS

5 400 kr
Moms tillkommer.

Deltagare och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som är beställare, entreprenör, konsult, byggnadsinspektör, miljö- och hälsoskyddsinspektör, förvaltare av flerbostadshus, skolor med mera eller ansvarig för innemiljö.

För att få ut mesta möjliga av utbildningen krävs allmänna tekniska förkunskaper och ett engagemang för att skapa god innemiljö.

Syfte

Utbildningen ger dig följande kunskaper och färdigheter:

 • Kunskap om kraven för en god innemiljö avseende föroreningar i luften
 • Kunskap om de konsekvenser som kan bli om kraven inte uppfylls
 • Färdigheter om dimensionering av innemiljö med hänsyn av ISO 16890 och lokala föroreningar

Kursinnehåll

 • Varför ska jag bry mig om innemiljö?
 • Vilka krav och guidelines finns för innemiljö?
 • Vad ska jag mäta för att kontrollera innemiljö?
 • Hur mäter jag innemiljö?
 • Hur kan jag använda ISO 16890 för att dimensionera min innemiljö?
 • Möjlig energibesparing med dimensionerad innemiljö
 • Hur dimensionerar jag min innemiljö? Beräkningsexempel.
 • Praktiska övningar för att dimensionera din innemiljö.
 • Hur övervakar man innemiljön? Partiklar och kväveoxider.
Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Thomas Carlsson, TCQ Consulting AB
Thomas  (R & D Director på Mann+Hummel AB) har lång yrkeserfarenhet från mätning av innemiljö samt dimensionering av filtersystem för att skapa en god innemiljö. Thomas sitter också som expert i ISO TC/142 (General Ventilation Filters), CEN/TC 195 "Air Filters for general air cleaning" och Euorvent Product Group "Air Filters".

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?