Den riskbaserade kontrollplanen

Hur kan vi utveckla arbetet med våra kontrollplaner så att de verkligen säkerställer att alla väsentliga krav på byggnaden uppfylls?

Vilka verktyg behöver vi för att vaska fram de mest kritiska kontrollpunkterna och för att arbeta effektivt med all dokumentation som exempelvis avfallsplanen?

 

Ett arrangemang i samarbete mellan Approvus och Pecar.

9 juni 2022 på Scandic Star i Sollentuna

16 juni 2022 på Scandic Segevång i Malmö

Kl 09.00 - 15.00

Fokusera på de kritiska arbetsmomenten

Ett riskbaserat tänkande bör genomsyra hela processen vid skapandet av en kontrollplan. Kontrollen bör begränsas till ett antal kritiska kontrollpunkter baserade på en riskbedömning. Vem är bäst lämpad att identifiera kontrollpunkterna i det specifika projektet? Kanske är det projektörerna som tekniskt beskriver utförandet av byggnaden och har djupgående kännedom om dess komplexitet. Om man begränsar kontrollpunkterna till de viktigaste momenten, ökar sannolikheten för att kontrollen verkligen blir av, och respekten för kontrollplanen ökar.

Redovisa hanteringen av avfall i kontrollplanen

Effektivisering av materialanvändningen minskar samhällets belastning på miljön. Under den senaste tioårsperioden genererades årligen cirka 10 miljoner ton avfall från bygg- och anläggnings­sektorn. Förberedande för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av icke-farligt bygg- och rivningsavfall, med undantag av jord och sten, ska årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 viktprocent vilket är ett etappmål inom Sveriges miljömål.

Bygg- och rivningsavfall är avfall från byggnadsåtgärder, rivningsåtgärder och anläggningsarbeten och består av till exempel betong, tegel, klinker, trä, glas, metall, spårballast och bitumenblandningar. PBL ställer krav på att hanteringen av detta avfall redovisas i kontrollplanen.

Arbeta effektivt med kontrollplanen

Med det webbaserade verktyget Pecar E-plan gör du dina kontrollplaner på webben – snabbt och enkelt. Från datorn eller surfplattan. Det finns mallar för kontrollplaner som skapats av Sveriges främsta experter på kontrollansvar. Men det är lika enkelt att använda dina egna. Glöm högar med papper och pärmar. Pecar E-plan samlar dokumentationen kring ditt byggprojekt, och den smarta sökfunktionen gör det lätt att hitta bland materialet.

approvus_inspirationsdagar_bard.jpg
Roger-moderator.jpg

Föreläsare:
Roger Anneling, Approvus AB

Per-Carnell_inspirationsdag-2.jpg

Föreläsare:
Per Carnell, Pecar AB

Dagens program

Kontrollpunkterna begränsas till de mest kritiska arbetsmomenten

  • Vanligt förekommande fel och skador
  • Hur gör man en riskbedömning?
  • Hur projektörer kan bistå med riskbedömning och förslag till kontrollpunkter

Föreläsare: Roger Anneling, Approvus AB

Hantering av bygg- och rivningsavfall i kontrollplanen

  • Naturvårdsverkets webbaserade vägledning om bygg- och rivningsavfall
  • Ansvarsfördelning - alla medverkande parter har ansvar
  • Avfallsplanen - en del av kontrollplanen

Föreläsare: Roger Anneling, Approvus AB

Bli en effektivare kontrollansvarig med Pecar E-plan

  • Gör dina kontrollplaner på webben
  • Koppling till Boverkets föreskrifter
  • Verktyg för riskbedömning och plan för bygg- och rivningsavfall

Föreläsare: Per Carnell, Pecar AB

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

PRIS 3 500 KR

I priset ingår digital dokumentation samt förtäring under dagen. Du får också tillgång till en gratis testperiod av Pecar E-plan där du får registrera max 3 KA-uppdrag utan tidsbegränsning. Moms tillkommer.

MAT OCH DRYCK

Under dagen serveras förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch. Har du någon allergi eller annat önskemål om mat, var vänlig meddela oss det i samband med din anmälan.

PLATS FÖR INSPIRATIONSDAGEN

9 juni är på Scandic Star i Sollentuna.
16 juni är på Scandic Segevång i Malmö.
Önskar du logi är du själv välkommen att kontakta hotellet för bokning.

approvus_inspirationsdagar_bard.jpg

arrangeras av

Image
Image