Image

Fuktsäkra våtrum

Projektering – byggregler – branschregler – säkert utförande – kontroll

Fuktsäkra våtrum, 1 dag

KURSDATUM

Kontakta oss för intresseanmälan.

KURSLÄNGD

1 dag.

PRIS

4500 kr (moms tillkommer).

BESKRIVNING

 

Deltagare och förkunskaper

Utbildningen riktar sig till beställare, arkitekter, projektörer, kontrollansvariga, entreprenörer, byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare/arkitekter på kommunen samt till andra som har ett allmänt intresse av fuktsäkert byggande.
Det är en fördel om du har grundläggande kunskaper i BBR.


Syfte

Utbildningen ger dig kunskap för att kunna ställa krav som beställare och att kunna föreskriva säkra lösningar som projektör. Du får också insikt i våra byggregler och de branschregler som finns inom området. Kritiska arbetsmoment och exempel på viktiga kontrollpunkter är också något du får med dig från kursen.


Kursinnehåll

  • BBR avsnitt 6.5 Fukt
  • Vanliga fel skador
  • Fuktsäkerhetsprojektering
  • Branschregler GVK, BBV, MVK och Säker vatteninstallation
  • Våtrummets golv-, vägg- och takkonstruktion samt dörrar och fönster
  • Våtrummets tätskikt och övriga ytskikt

 

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB


Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Lars är expert på innemiljöfrågor som handlar om ventilation, fukt och andra byggrelaterade problemställningar. Lars har många års erfarenhet som utbildare och konsult, vilket innebär en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

Reinhold Larsson, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)


Ingenjör och energiutredare med stor branscherfarenhet av energieffektivisering och driftoptimering. Reinhold anlitas kontinuerligt som sakkunnig inom energi och VVS.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?