Image

Förberedande kurs för energiexpert

Tillämpad matematik – sortanalys – rimlighetsbedömningar

Behöver du fräscha upp dina kunskaper i energibalansberäkningar?
Har du koll på hur du ställer upp formler för beräkningar av de poster som ingår i en byggnads energibalans?

Förberedande kurs för energiexpert, 1 dag

KURSDATUM

Välkommen med din intresseanmälan.

KURSLÄNGD

1 dag

PRIS

5 400 kr
Moms tillkommer.

Varför en förberedande kurs?

Goda förberedelser i kombination med uppfräschning av dina matematiska kunskaper kan bespara dig och ditt företag både tid och pengar. Att "fastna" i certifieringsprocessen med omtentor kan bli kostsamt. Dessutom skapar hög kompetens och yrkesskicklighet snabbt konkurrensfördelar. Är du osäker på om du behöver gå den här utbildningen, välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Deltagare

Utbildningen riktar sig främst till dig som avser att certifiera dig som energiexpert eller som ska ansöka om förnyelse av ditt certifikat. Vi vänder oss också till dig som bara vill friska upp dina kunskaper i energibalansberäkningar. Efter den här utbildningsdagen kan du gå vidare med en grund- eller uppdateringsutbildning och skriva tentamen.


Syfte

Syftet med utbildningen är att du ska stärka upp din kunskaper så du tryggt kan ta nästa steg mot en grund- eller uppdateringsutbildning och skriva tentamen för ny- eller omcertifiering. Utbildningen ger dig förståelse och kunskap om hur du ställer upp formler för beräkning av de poster som normalt ingår i en byggnads energibalans. Du ska också kunna göra korrekta sortanalyser och bedöma rimligheten av resultatet av dina beräkningar. Kan du göra en energibalansberäkning så har du också förutsättningarna för att skapa en korrekt energideklaration. Du får också en uppfräschning av dina mattekunskaper.


Kursinnehåll

  • Poster i en byggnads energibalans (inklusive klimatdata)
  • Vedertagna formler för beräkning av olika poster
  • Tillämpad matematik
  • Hur gör man sortanalyser (enhetsanalyser)
  • Relevanta nyckeltal och riktvärden
Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB

Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Lars är expert på innemiljöfrågor som handlar om ventilation, fukt och andra byggrelaterade problemställningar. Lars har många års erfarenhet som utbildare och konsult, vilket innebär en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?