Image

Energikartläggare - EKL

Utbildning i informationsinsamling, analys och åtgärdsredovisning


Ska du bli certifierad energikartläggare? 
Förberedande utbildning inför tentamen. Välkommen med din anmälan.

Energikartläggare - EKL, 3,5 dagar

DATUM

26 - 29 oktober 2021 i Borås

UTBILDNINGENS OMFATTNING

3,5 dagar.
Tid för tentamen inför certifiering ingår. Tentamen består av två delar. Del ett skrivs under dag 3 och utbildningen avslutas sista dagen med tentamen del två. Beräknad sluttid dag 4 är runt lunchtid.

PRIS UTBILDNING

13 500 kr
Moms tillkommer.

Kunskapskrav

Innehållet i utbildningen bygger på kunskapskraven enligt Energimyndighetens föreskrift samt vägledning:


Deltagare

Utbildningen riktar sig främst till dig som har erfarenhet av arbete med energieffektivisering och energikartläggning eller energiledning och som avser att certifiera dig inom området. Även du som arbetar i ett större företag som har ett certifierat ledningssystem, och som ska ansvara för ert företags egna energikartläggning, kan ha stor behållning av utbildningen.


Syfte

Utbildningen ger dig kunskap om hur genomförande och rapportering av energikartläggning ska ske. Utbildningen är också förberedande för den tentamen som, vid godkänt resultat, kommer vara ett av kraven för en personcertifiering.


Innehåll

  • Lagar, regler och föreskrifter
  • Leda arbetet med energikartläggning
  • Analysera och sammanställa information om energianvändning
  • Identifiering av kostnadseffektiva åtgärder
  • Mätning, uppföljning och nyckeltal för uppföljning av energianvändning
  • Energianvändning och energieffektivisering i byggnader, verksamheter och transporter
  • Energimarknadens uppbyggnad och dess påverkan på företags energianvändning
  • Olika åtgärdsalternativs innebörd på företags energiprestanda
  • Finansieringslösningar
Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Det här är våra föreläsare som vi anlitar för den här utbildningen.

Jonas Ternström, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)

Ingenjör med lång erfarenhet från förvaltning av fastigheter och driftoptimering, energieffektivisering och kartläggningar av fastigheter. Jonas samlade kompetens och erfarenhet kommer väl till nytta både i konsultuppdrag ute i fält men också pedagogiskt som föreläsare på utbildningar.

Anders Tennerhed, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)

Ingenjör med specialisering inom energi och ventilationsteknik. Anders har många års erfarenhet av ventilationsmätteknik både som OVK-besiktningsman, certifierad energiexpert, utbildare och konsult. Detta ger Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?