Image

Energiexpert grundutbildning

CEX, inför certifiering behörighet N eller K


En personcertifiering är din nyckel till att få utföra energideklarationer. Med din kompetens kan du bidra med att effektivisera energianvändningen i Sverige. Vår utbildning är en del av den formalia som leder fram till en certifiering och som förbereder dig för tentamen. Approvus har samarbete med de certifieringsföretag som ansvarar för certifiering och kunskapsprövningen. Tid för tentamensskrivning ingår i utbildningen.

Förkunskaper
Är du osäker på om du har tillräckliga förkunskaper? Behöver du fräscha upp dina kunskaper i energibalansberäkningar och få repetition i matematik och enhetsanalyser? Då kan du börja med att gå vår utbildningsdag "Förberedande kurs för energiexpert". 

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället

Energiexpert grundutbildning - CEX

KURSDATUM

20 - 24 september 2021 i Borås

KURSLÄNGD

4,5 dagar.
Tentamen sista dagen kl 08.30 - 12.30.

PRIS

16 900 kr

Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen samt certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

Deltagare och förkunskaper

Utbildningen riktar sig till personer som ska besiktiga byggnader och som deltar i arbetet med upprättandet av energideklarationer. Utbildningen är förberedande för tentamensskrivningen. För certifiering krävs att du uppfyller kraven i Boverkets föreskrift, BFS 2016:15 CEX 5. Du måste ha allmän teknisk kunskap från genomförd relevant teknisk utbildning, du ska ha dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete inom bygg- eller fastighetsförvaltningsbranschen och du ska kunna styrka lämpligheten för uppgiften genom intyg. Dessutom ska du uppfylla krav på särskild kompetens, vilka är olika beroende på om du ska ha behörighet N eller K. Samtliga krav finns i detalj beskrivna i föreskriften. Vill du veta mer om du uppfyller kraven kan du kontakta det certifieringsföretag som du avser att göra din ansökan hos.

Behöver du fräscha upp dina kunskaper?

Är du osäker på om du har tillräckliga kunskaper i energibalansberäkningar? Har du koll på matematik och enhetsanalys? Är du osäker på ovan nämnda frågeställningar rekommenderar vi dig att först gå vår utbildningsdag "Förberedande kurs för energiexpert". Dagen ger dig repetition och uppdatering inom delar som är väsentliga att ha med sig på vägen inför ny -eller omcertifiering som energiexpert. Efter den här utbildningsdagen kan du sedan gå vidare med en grund- eller uppdateringsutbildning och skriva tentamen.

Mer om Förberedande kurs för energiexpert.


Avskaffande av ackrediteringskravet från 1 januari 2014 och skärpta krav på personcertifiering

Från 7 november 2014 är den utökade ackreditering klar för certifieringsföretagen som nu kan certifiera energiexperter i enlighet med krav i BFS 2016:15 CEX 5. Sedan 1 januari 2014 gäller inte ackrediteringskrav för företag, vilket innebär att processen kring energideklarationer har förenklats. Däremot skärps kraven på personcertifiering. Din yrkesroll som energiexpert kommer att påverkas genom högre ställda krav på ditt utförande och din kompetens. Vi ser till att du blir förberedd för din certifiering.


Certifiering – din nyckel till att få utföra energideklarationer

Med din kompetens kan du bidra med att effektivisera energianvändningen i Sverige. Vår utbildning är en del av den formalia som leder fram till en certifiering, som är din nyckel till att få utföra energideklarationer. Approvus har samarbete med certifieringsföretag som ansvarar för certifiering och tentamen.


Approvus har erfarenhet och kompetens!

Vi har landets första certifierade energiexperter bland våra förläsare, så vi vet vad vi talar om! Föreläsare på utbildningen kommer från Anneling Tobin Consult AB och Energy Concept in Sweden AB – två väletablerade företag inom områdena innemiljö, byggnadsfysik, energianalys och certifieringsutbildningar.

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Du kommer träffa några av de föreläsare vi anlitar för den här utbildningen.

Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB

Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Lars är expert på innemiljöfrågor som handlar om ventilation, fukt och andra byggrelaterade problemställningar. Lars har många års erfarenhet som utbildare och konsult, vilket innebär en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

Anders Tennerhed, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)

Ingenjör med specialisering inom energi och ventilationsteknik. Anders har många års erfarenhet av ventilationsmätteknik både som OVK-besiktningsman, certifierad energiexpert, utbildare och konsult. Detta ger Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

Jonas Ternström, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)

Ingenjör med lång erfarenhet från förvaltning av fastigheter och driftoptimering, energieffektivisering och kartläggningar av fastigheter. Jonas samlade kompetens och erfarenhet kommer väl till nytta både i konsultuppdrag ute i fält men också pedagogiskt som föreläsare på utbildningar.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?