Radon och ventilation
Åtgärder i byggnader – klimatskärmen – energieffektivitet – ventilationssystem och komfort

Frivillig personcertifiering


Kursfakta

Kurslängd
2 dagar, inklusive tid för kunskapsprov

Datum och ort
Kontakta oss för intresseanmälan eller offertförfrågan.

Föreläsare och samarbetspartners
Reinhold Larsson, Energy Concept in Sweden AB
Anders Tennerhed, Energy Concept in Sweden AB
Jonas Ternström, Energy Concept in Sweden AB
Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB

Pris
8 900 kr
Inför certifiering tillkommer avgift för tentamen samt certifieringsansökan enligt certifieringsföretagets prislista.

Moms tillkommer på samtliga priser.

Anmälan
Kontakta oss

Approvus Energiexpert HR_mindre

Syfte

Utbildningen ger dig teoretiska  och praktiska kunskaper för att du ska kunna välja och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader.

Deltagare och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som är entreprenör, konsult, byggnadsinspektör, miljö- och hälsoskyddsinspektör, förvaltare av flerbostadshus, skolor med mera.

Inga förkunskaper om radon är nödvändiga, men det är en fördel om du tagit del av den information om radon som finns på SSM: hemsida: www.ssm.se

Certifierad Radonkunnig

Certifierad Radonkunnig certifieras för en tidsbegränsad period om högst fem år. Mer information finns på SP:s hemsida: www.sp.se
Följande behörigheter certifieras:

Certifieringsområdet Besiktning/Utredning/Projektering
Certifierad Radonkunnig utför vanligtvis undersökningar av byggnader för att ta fram åtgärdsförslag. Arbetet innefattar kontroll av byggnadsmaterial, ventilation och övriga källor till radon (mark, vatten). För privatbostäder kan sådana utredningar även ligga till grund för ansökan om radonbidrag.

Certifieringsområdet Mätning
Certifierad Radonkunnig i denna kategori genomför vanligtvis radonmätningar utifrån ”Anvisningar” tillgängliga hos SSM. Gäller såväl mätningar över lång tid som kort tid och registrerande mätningar. Mätningar för privatpersoner (årsmedelvärde) kan utgöra underlag för ansökan om radonbidrag, men korttidsmätning kan förslagsvis även utgöra underlag i samband med fastighetsförvärv eller som underlag till slutkontroll/slutbesiktning.

Certifieringsområdet Hantverkare/Utförare
Certifierad Radonkunnig i denna kategori utför bygg- och rivningsrelaterade arbeten vid radonsanering, vanligtvis under ledning av annan person som projekterat åtgärderna eller ansvarar för utförandet.

Innehåll

 • Vad är radon? – Enheter gränsvärden, hälsorisker
 • Radonsituationen i Sverige – Ansvariga myndigheter
 • Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
 • Orientering om mätning av radon inomhus
 • Demonstration av mätinstrument
 • Orientering om mätning av gammastrålning
 • Radonkällor: mark, byggnadsmaterial, hushållsvatten
 • Radon i bostäder
 • Metoder att radonsanera i byggnad
 • Praktiska övningar i att undersöka en byggnad
 • Juridiska aspekter på radonsanering – Ansvar
 • Erfarenheter från radonsanering
 • Förebyggande åtgärder vid nyproduktion