Mätteknik – energi och innemiljö
Ventilation – värmepumpar – fastighetsel – termisk komfort – byggnadens klimatskal

Kurspaket med 5 fristående dagar 

Utbildning i samverkan med Nordtec Instrument AB

Logga Nordtec 2

Approvus och Nordtec – en givande samverkan

Samverkan mellan Approvus och Nordtec ger det bästa av två världar. Föreläsarna från Approvus har en mångårig erfarenhet av utbildningar och är ledande experter inom sina respektive områden. Nordtec har ett brett program av anpassade branschinstrument som gör kursernas praktiska moment mer innehållsrika samt medarbetare med gedigen kunskap om hur instrumenten kan hanteras.


Kursfakta

Kurspaketet
Kurspaketet består av fem fristående dagar som kan bokas som en helhet eller var för sig. Sammantaget ger de en unik helhetskunskap över nästan allt som påverkar en byggnads energibalans.

Datum och ort
18 oktober 2017 – Inneklimat/Termisk komfort
15 november 2017 – Ventilation – fullbokad
18 januari 2018 – Ventilation
25 januari 2018 – Värmepumpar

Kurserna hålls i Nordtecs lokaler i Göteborg.

Föreläsare och samarbetspartners
Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB
Anders Tennerhed, Energy Concept in Sweden AB

Pris
2 950 kr/kursdag
Moms tillkommer på samtliga priser.

Anmälan
Anmälan gör du direkt till Nordtec
E-post eller telefon: 031-704 10 70


Mål

Utbildningsdagarna ger dig fördjupade kunskaper om mätteknik samt kunskap om olika mätmetoders prestanda avseende avvikelser och noggrannhet för att därmed kunna välja rätt mätmetod för respektive ändamål. Du får också förståelse för de olika faktorer som ger byggnadens energibalans. Därmed kan du också redovisa åtgärdsförslag för att förbättra byggnadens energiprestanda.

Deltagare

Utbildningspaketet är till för dig som håller på med OVK-besiktningar, energideklarationer, injustering, utredningar och analyser av olika slag inom energi och inneklimat. Vi vänder oss till fastighetstekniker, fastighetsingenjörer, VVS-projektörer, tekniska projektledare, byggnadsingenjörer, injusteringspersonal, funktionskontrollanter och energiexperter.

Förkunskaper

Du bör ha arbetat med ventilation i någon form. Det krävs också goda kunskaper i matematik (gymnasienivå).