Förberedande kurs för energiexpert
Tillämpad matematik – sortanalys – rimlighetsbedömningar


Kursfakta

Kurslängd
1 dag

Datum och ort
Välkommen med intresseanmälan.

Föreläsare och samarbetspartners
Reinhold Larsson, Energy Concept in Sweden AB

Pris
4 500 kr
Moms tillkommer.

Anmälan
Kontakta oss

Approvus Energiexpert HR_mindre

Deltagare

Utbildningen riktar sig främst till dig som avser att certifiera dig som energiexpert. Men också till dig som vill friska upp dina kunskaper i energibalansberäkningar.

Syfte

Du får förståelse och kunskap om hur du ställer upp formler för beräkning av de poster som normalt ingår i en byggnads energibalans. Du ska också kunna göra korrekta sortanalyser och bedöma rimligheten av resultatet av dina beräkningar. Kan du göra en energibalansberäkning så har du också förutsättningarna för att skapa en korrekt energideklaration. Du får också en uppfräschning av dina mattekunskaper.

Kursinnehåll

  • Poster i en byggnads energibalans
  • Vedertagna formler för beräkning av olika poster
  • Tillämpad matematik
  • Hur gör man sortanalyser
  • Relevanta nyckeltal och riktvärden