Erfarenhetsdag CEX / OVK

En dag för erfarenhetsutbyte och inspiration till förnyad kunskap

Förslag till energisparåtgärder – en bristvara i OVK-protokoll

Förståelse för byggnadens energibalans – en förutsättning för en korrekt energideklaration


Kursfakta

Kurslängd
1 dag

Datum och ort
2016/2017 i Borås

Föreläsare och samarbetspartners
Reinhold Larsson, Energy Concept in Sweden AB
Anders Tennerhed, Energy Concept in Sweden AB
Jonas Ternström, Energy Concept in Sweden AB
Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB

Pris
4 500 kr

Rabatt
Vid samtidig anmälan av tre personer eller fler från samma företag är priset 3 900 kr/person.

Moms tillkommer på samtliga priser.

Anmälan
Kontakta oss

Approvus Energiexpert HR_mindre

Deltagare

Seminariet riktar sig främst till dig som är certifierad funktionskontrollant av ventilationssystem eller certifierad energiexpert. Men dagen passar även för dig som har ett allmänt intresse av energi och innemiljö i byggnader.

Syfte

Erfarenhetsdagen ger dig insikt om potentiella energibesparingsåtgärder. Det är också ett unikt tillfälle att diskutera konkreta frågor med andra samt att bredda ditt nätverk inom området.

Ur programmet

  • Resultat från myndigheternas tillsyn av OVK
  • Hur ser marknaden ut för energiexperter och funktionskontrollanter
  • Upprättande av teoretisk energideklaration, en del av kunskapsprovet
  • Var finns potentialen vad gäller förbättringsåtgärder i ett ventilationssystem
  • Rollen som sakkunnig energiexpert/ventilation enligt PBL
  • BBR avsnitt 9 Energihushållning
  • Olika system för klassning av byggnadens energianvändning