Energikartläggning i stora företag
– utbildning i informationsinsamling, analys och åtgärdsredovisning

Ska du bli certifierad energikartläggare?

Förberedande utbildning inför tentamen.

Välkommen med din intresseanmälan.


Kursfakta

Ackrediteringen är klar, certifierade finns listade hos Energimyndigheten
På Energimyndighetens hemsida finns en lista på de personer som hittills har certifierats som energikartläggare i Sverige och därmed är godkända att genomföra energikartläggningar enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag. Vill du bli en av dem som är med på listan, kontakta oss för förberedande utbildning inför tentamen. Kontakta också certifieringsföretaget inför din ansökan och stäm av att du uppfyller samtliga krav för en certifiering.

Kunskapskrav
Innehållet i utbildningen bygger på kunskapskraven enligt Energimyndighetens föreskrift samt vägledning:

Kurslängd
3,5 dagar.
Tid för tentamen inför certifiering ingår.
Tentamen består av två delar. Del ett skrivs under dag 3 och utbildningen avslutas sista dagen med tentamen del två. Beräknad sluttid dag 4 är runt lunchtid.

Datum och ort
Vi tar emot intresseanmälningar.

Föreläsare med lång erfarenhet av arbete med energikartläggning.
Anders Tennerhed, Energy Concept in Sweden AB
Jonas Ternström, Energy Concept in Sweden AB
Reinhold Larsson, Energy Concept in Sweden AB

Pris

Anmälan
Kontakta oss

Digital StillCamera

Deltagare

Utbildningen riktar sig främst till dig som har erfarenhet av arbete med energieffektivisering och energikartläggning eller energiledning och som avser att certifiera dig inom området. Även du som arbetar i ett större företag som har ett certifierat ledningssystem, och som ska ansvara för ert företags egna energikartläggning, kan ha stor behållning av utbildningen.

Syfte

Utbildningen ger dig kunskap om hur genomförande och rapportering av energikartläggning ska ske. Utbildningen är också förberedande för den tentamen som, vid godkänt resultat, kommer vara ett av kraven för en personcertifiering.

Innehåll

  • Lagar, regler och föreskrifter
  • Leda arbetet med energikartläggning
  • Analysera och sammanställa information om energianvändning
  • Identifiering av kostnadseffektiva åtgärder
  • Mätning, uppföljning och nyckeltal för uppföljning av energianvändning
  • Energianvändning och energieffektivisering i byggnader, verksamheter och transporter
  • Energimarknadens uppbyggnad och dess påverkan på företags energianvändning
  • Olika åtgärdsalternativs innebörd på företags energiprestanda
  • Finansieringslösningar