Energieffektivisering och innemiljö

Din kompetens – ett viktigt bidrag till ökad kvalitet för byggnaders energiprestanda och innemiljö

Vad klassas som bra innemiljö? Vilka lagar reglerar energiområdet? Hur väljer du rätt mätmetod för optimala åtgärdsförslag för att förbättra en byggnads energiprestanda? Vilken lufttäthet behöver klimatskärmen ha för att FTX system ska fungera utan att fuktskador uppstår? Ska du bli certifierad energikartläggare, energiexpert, funktionskontrollant eller radonkunnig?

Välj bland våra utbildningar inom ämnesområdet Energi och innemiljö utifrån ditt behov av kunskapsinhämtning. Ska du bli certifierad är våra utbildningar förberedande för din tentamensskrivning.

Vi har föreläsare och samarbetspartners med spetskompetens inom sina områden som står redo att förmedla sin kunskap till dig. Våra föreläsare är verksamma inom de ämnesområden de föreläser i och vet därför vad de talar om. Vi tycker om att göra duktiga människor till experter, välkommen att kontakta oss.

Approvus Energiexpert HR_mindre


Om våra utbildningar inom Energi och innemiljö

För mer information om våra utbildningar, klicka på respektive rubrik i listan till vänster.