Image

Brunnsborrare uppdatering

Inför omcertifiering

 

Har du koll på ditt certifikats giltighetstid? Efter fem år måste du förnya din certifiering för att kunna fortsätta ta uppdrag. Ett av kraven för en omcertifiering är godkänt resultat på en förnyelsetentamen. Du måste också ha jobbat i väsentlig omfattning, borrat minst 30 brunnar/år, under 5-årsperioden som du varit certifierad. Under vår 1-dagsutbildning hjälper vi dig att förbereda dig för skrivningen. Du får en genomgång på förändringar som skett inom din bransch och som påverkar din certifiering. Dagen avslutas med tentamen.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället

Brunnsborrare uppdatering

KURSDATUM

23 september 2021 i Stockholm
10 november 2021 i Borås *

*  I samband med utbildning i Borås finns möjlighet att delta på distans.

PRIS

5 400 kr.
Moms tillkommer.

Tentamen vid distansutbildning
Går du distansutbildning får du boka tid för tentamen separat hos RISE Certifering. Alternativt kan du boka tid för tentamensskrivning hos oss på vårt kontor i Borås. En administrativ avgift för separat skrivningstillfälle kan tillkomma.

Uppfyller du kraven för att förnya din certifiering?

För att få förnya din certifiering måste du ha jobbat i väsentlig omfattning, vilket innebär minst 30 brunnar/år och att du har utfört dina årliga rapporteringar till RISE Certifiering. I annat fall måste du skriva nytt grundprov. Är du osäker på om du uppfyller kraven ber vi dig att kontakta RISE på tel: 010-516 63 16 (Ulf Petersson) eller tel: 010-516 63 08 (Per Svensson).

Säkra framtida jobb genom certifiering

Marknaden för brunnsborrning har växt mycket snabbt de senaste åren. Kraven från beställare att en brunnsborrare ska kunna uppvisa ett certifikat ökar. Vill du säkra framtida jobb är det klokt att satsa på att certifiera samtliga personer som arbetar vid en borrigg.

Anslut dig till en kunnig brunnsborrarkår – stärk din konkurrenskraft

”Grundvatten av god kvalitet” är ett av Sveriges miljömål. Som kompetent brunnsborrare är du med och värnar om vår miljö och vårt grundvatten. Med din expertis kan energi- och vattenbrunnar framställas med hög säkerhet. Utförs borrning av certifierad brunnsborrare vet kunden eller beställaren samt tillståndsgivaren att brunnsborraren har den erfarenhet och den kunskap som krävs för att utföra ett fackmässigt arbete.

Vill du veta mer – välkommen att kontakta oss på Approvus
Tel: 033 – 340 16 00, e-mail: info@approvus.se

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Michael Klasson, AB RiktigtGruppen

Konsult och extern revisor inom industri- och entreprenadbranschen. Michael hjälper företag med att strukturera och finna röda trådar i sin ledning av verksamheten. Michael är extern revisor av ISO baserade ledningssystem och har mångårig erfarenhet att hjälpa företag med att hitta praktiska lösningar för att lösa problemområden inom ledning och verksamhetsstyrning.

Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB
Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Lars är expert på innemiljöfrågor som handlar om ventilation, fukt och andra byggrelaterade problemställningar. Lars har många års erfarenhet som utbildare och konsult, vilket innebär en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?