Image

Brunnsborrare grundutbildning

Inför certifiering för behörighet AB eller B

 

Säkra framtida jobb för ert företag genom att certifiera samtliga personer som arbetar vid en borrigg. Kraven från beställare, t ex kommuner, att en brunnsborrare ska kunna uppvisa ett certifikat ökar. Godkänt resultat på tentamen i hydrogeologi och juridik är en av grundstenarna till en personcertifiering. Approvus utbildning är en god hjälp på vägen och en förberedelse inför tentamensskrivningen i hydrogeologi och juridik för behörighetsnivåerna AB (Ansvarig Brunnsborrare) samt B (Brunnsborrare).

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället

Grundutbildning med tentamen

AB-BEHÖRIGHET, 3 DAGAR

7 - 9 september 2021 i Stockholm
12 - 14 oktober 2021 i Borås
14 - 16 december 2021 i Stockholm

B-BEHÖRIGHET, 2 DAGAR

8 - 9 september 2021 i Stockholm
13 - 14 oktober 2021 i Borås
15 - 16 december 2021 i Stockholm

PRIS

AB-behörighet: 11 900 kr inkl tentamen
B-behörighet: 8 900 kr inkl tentamen
Moms tillkommer.

Anslut dig till en kunnig brunnsborrarkår – stärk din konkurrenskraft

”Grundvatten av god kvalitet” är ett av Sveriges miljömål. Som kompetent brunnsborrare är du med och värnar om vår miljö och vårt grundvatten. Med din expertis kan energi- och vattenbrunnar framställas med hög säkerhet. Utförs borrning av certifierad brunnsborrare vet kunden eller beställaren samt tillståndsgivaren att brunnsborraren har den erfarenhet och den kunskap som krävs för att utföra ett fackmässigt arbete.


Kursens innehåll

SGUs arbete för certifiering

SGU har tagit fram en kravspecifikation och ett utbildningsmaterial för certifiering av landets brunnsborrare. För att bli certifierad brunnsborrare krävs:

  • godkänt resultat i juridik
  • godkänt resultat i hydrogeologi
  • godkänd kurs ”Säkerhet på väg”
  • certifikat för ”Heta arbeten”
  • avlagt godkänt svetsprov
  • praktisk erfarenhet (3 år för AB, 18 månader för B)
Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Michael Klasson, AB RiktigtGruppen

Konsult och extern revisor inom industri- och entreprenadbranschen. Michael hjälper företag med att strukturera och finna röda trådar i sin ledning av verksamheten. Michael är extern revisor av ISO baserade ledningssystem och har mångårig erfarenhet att hjälpa företag med att hitta praktiska lösningar för att lösa problemområden inom ledning och verksamhetsstyrning.

Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB

Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Lars är expert på innemiljöfrågor som handlar om ventilation, fukt och andra byggrelaterade problemställningar. Lars har många års erfarenhet som utbildare och konsult, vilket innebär en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

Mattias Gustavsson, SGU

Hydrogeolog på Sveriges geologiska undersökning i Lund. Arbetar sedan många år tillbaka med frågeställningar rörande kartläggning av grundvattentillgångar samt frågeställningar rörande brunnsborrning samt remisser för vattenskyddsområden.

 

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?