Image

BAS-P/BAS-U Grundutbildning

2 dagar


Utbildningen är allmänt inriktad mot BAS-P och BAS-U och ger dig, efter godkänt kunskapsprov, ett utbildningsintyg. Väljer du att satsa på en certifiering kan vi, genom vårt samarbete med certifieringsföretagen, erbjuda dig tentamensskrivning. 

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U, grundutbildning

KURSDATUM

Kontakta oss för intresseanmälan.

KURSLÄNGD 

2 dagar

PRIS

9 900 kr. Moms tillkommer.
Önskas företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.

Deltagare
Utbildning för dig som är byggherre, projektör, projektledare, byggarbetsledare, arbetsmiljösamordnare eller entreprenör. 

Utbildningsintyg
Efter genomgången grundkurs med godkänt resultat på kunskapsprov erhålls ett utbildningsintyg.

Personcertifiering (valfritt)
Ska du bli certifierad BAS-P eller BAS-U ska du kontakta ett certifieringsföretag för att göra en ansökan. Ett av kraven är att bli godkänd på tentamen som består av två delar (2,5 respektive 3,5 timmar). Tentamen del 1 har du möjlighet att få skriva i samband med utbildningen. Tentamen del 2 får du boka separat antingen via oss eller via ditt certifieringsföretag.


Utbildningens mål
Du får kunskap om de författningar som finns inom ämnesområdet och du blir väl insatt i vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som omfattas i din roll som byggherre, uppdragstagare eller byggarbetsmiljösamordnare. Du kommer få ökad kunskap om hur du gör riskbedömningar både i ett tidigt skede av projektet samt i utförandeskedet.

Innehåll BAS grundutbildning

  • Arbetsmiljölagen
  • Genomgång av de väsentliga arbetsmiljöföreskrifterna som styr bygg- och anläggningsarbete
  • Arbetsuppgifter som ingår i BAS-P och BAS-U
  • Kunskapsprov (2,5 tim) eller certifieringstentamen

Utbildning, kompetens, erfarenhet samt lämplighet
För att du ska kunna ta rollen som BAS-P och/eller BAS-U måste du, enligt Arbetsmiljöverket, styrka att du har rätt utbildning för uppgiften. Genomgången utbildning med godkänt kunskapsprov vägs samman med dina övriga meriter och lämplighet för uppgiften. Byggherren, som är skyldig att utse BAS-P och BAS-U för varje byggprojekt om inte uppdragstagare utsetts, bedömer om dina intyg är tillräckliga för att styrka att du har utbildning, kompetens, erfarenhet och lämplighet för rollen.

Certifierad BAS-P eller BAS-U – ett sätt att intyga din kompetens
Ett personcertifikat kan vara en möjlighet att underlätta för byggherren att verifiera att just du är lämplig för uppdraget som BAS-P och/eller BAS-U. Kraven för certifiering är att du har avlagt tentamen med godkänt resultat, att du uppfyller kraven för allmän teknisk kunskap, samt kan uppvisa erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Kravspecifikationen för certifiering är framtagen av en samrådsgrupp bestående bl a av certifieringsföretagen. Approvus utbildningar för BAS-P och BAS-U är framtagna utifrån de ställda kraven i kravspecifikationen och ger dig möjlighet att, efter godkänt resultat på tentamen, bli certifierad.

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Katarina Brofalk, JKB Projektutveckling AB

Konsult med mångårig erfarenhet från arbete som Arbetsmiljö/Miljö/Kvalitetschef i olika företag med verksamhet i hela Skandinavien. Är erfaren föreläsare och föredragshållare inom  såväl BAS-P/U som andra arbetsmiljöutbildningar samt i egna ledningssystem på byggarbetsplatser.

Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB

Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk lagstiftning. Vidare så har Roger under flera år föreläst för små- och stora företag inom ämnet byggarbetsmiljö.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?