Projektörens roll i byggprocessen

Gör handlingarna till projektets viktigaste styrmedel

För att bemästra detaljerna måste du förstå helheten 


Kursfakta

Kurslängd
1 dag

Datum och ort
Kontakta oss för intresseanmälan eller offertförfrågan.

Pris
5 100 kr
Moms tillkommer.

Föreläsare
Anders Grimmer, Byggnadskvalitet AB
Konsult i byggbranschen sedan 1999 och är verksam som projekt/byggledare och kontrollansvarig.

Anmälan
Kontakta oss

Kontrollant

Syfte

Utbildningen syftar till att tydliggöra samspelet inom byggprocessen, vilket är en förutsättning för att projektören ska kunna ta fram handlingar som fungerar i praktiken. Med rätt kunskap, både hos projektören och övriga i byggprocessen, minimeras risker med kostsamma misstag som skulle kunna medföra försämrade relationer och skadeståndskrav.

Deltagare och förkunskaper

Kursen riktar sig i första hand till handläggande projektörer inom de olika disciplinerna i byggsektorn (A, K, E, VVS, Mark, La, VA, med flera). För att få fullt utbyte av kursen bör deltagarna ha grundläggande kunskaper om ABK, AB och ABT och ha några års erfarenhet av projektering.

Samspelet mellan beställare, projektör och entreprenör

Att förstå samspelet i byggprocessen, hur allt hänger ihop, är en av de viktigaste egenskaperna en projektör måste ha och som också värderas högt av beställare. Det är först om man förstår helheten som man kan ta rätt beslut inom sitt eget teknikområde.

Projektets handlingar – ett av byggprocessens viktigaste styrmedel

De flesta har goda kunskaper om hur man samordnar sig tekniskt, t ex arkitektens och konstruktörens redovisning av pelarlägen, men det räcker tyvärr inte. För att kunna optimera insatserna i de olika faserna (förstudie, systemhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar) krävs god förståelse för hur handlingar ska användas och tolkas i processen. Kraven på handlingars utseende kan också variera för varje projekt. Det är projektledarens uppgift att hjälpa kunden att identifiera och prioritera de krav som styr projektet. De framtagna kraven ligger sedan till grund för innehållet i de handlingar som du och övriga projektörer är med och tar fram och som blir ett av byggprojektets viktigaste styrmedel.

Okunskap i hur en anbudsräkning går till, t ex grunderna i AB och ABT, kan leda till stora misstag som drabbar beställaren på flera sätt, bl a tidsförseningar, ökade kostnader och bristande kvalitet. En projektör med grundläggande insikt i entreprenadjuridik kan lättare förstå riskerna med bristfälliga handlingar.

Kursens innehåll

 • Samspelet i byggprocessen
  – Projektets tre ben (tid, kvalitet och kostnad)
  – Rollerna i projektet
  – Aktörernas olika utgångspunkter
  – Projektörens roll sedd i ett sammanhang
 • Projektering – hur handlingarna används
  – Projekteringens skeden och särskilda krav
  – Exempel på hur fel kan medföra följdkostnader
  – Introduktion till entreprenadjuridikens tankesätt
  – Exempel på hur saknad information kan medföra följdkostnader
  – Att tänka på för AF-delar och beskrivningar