PBL och BBR
– Nytt och aktuellt om regler för byggandet

BBR 2015, ny regelsamling för byggande.

Hur påverkar reglerna dig som är handläggare i kommunen eller dig som är KA, byggherre, projektledare, entreprenör eller har annat ansvarsområde inom byggbranschen?

Ett bra tillfälle för dig som är kontrollansvarig att fortbilda dig.


Kursfakta

Kurslängd
1 dag alternativt fler dagar med fördjupning.
Kontakta oss för intresseanmälan eller offert.

Företagsanpassad utbildning
Är ni många hos er som är i behov av utbildning kan vi också komma till er för en företagsanpassad kurs. Välkommen att kontakta oss för diskussion om ett upplägg som passar er.

Pris
5 100 kr (gäller per person på öppen kurs)
Moms tillkommer

Anmälan
Kontakta oss

Syfte

Ändringar i bygglagstiftningen påverka många parter i byggbranschen. För att handläggning av byggärenden och andra beslutsprocesser i byggbranschen ska fungera på ett effektivt och smidigt sätt krävs god kunskap om gällande regelverk hos bland annat kommuners handläggare, hos kontrollansvariga, projektledare, byggherrar med flera .

Syftet med utbildningen är att förmedla kunskap om de senaste nyheterna och ändringarna i PBL och BBR och på så vis bidra till att säkerställa att samhällets krav på byggande uppfylls. Som kontrollansvarig kan du efter genomgången utbildning styrka att du uppfyller kravet på fortbildning enligt Boverkets föreskrifter.

Föreläsare

Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB: civilingenjör, konsult och utbildare. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen i svensk bygglagstiftning.

Utbildningens innehåll

 • Detaljplanekravet
 • Förenklad planprocess
 • Exploateringsavtal
 • Förbud mot särkrav på tekniska egenskaper
 • Riktlinjer för kommunala markansvisningar
 • Liten avvikelse från detaljplan och områdesbestämmelser
 • Omgivningsbuller vid planläggning och bygglov
 • Bygglov till privata aktörer på A-tomter
 • Bygglovsbefrielse men anmälningsplikt
 • Ändringar i BBR 19, 20, 21 och 22
 • Lag om färdigställandeskydd