MER Anläggning 13
– Mät- och ersättningsregler för anläggningsarbeten

Har du koll på nyheterna i MER Anläggning 13?

Bevaka din rätt till konstraktsenlig ersättning vid överraskningar där entreprenadens omfattning ändras.


Kursfakta

Kurslängd
1 dag

Datum och ort
Kontakta oss för intresseanmälan eller förfrågan om företagsbeställd utbildning.

Pris
5 100 kr (öppen kurs)
Offertförfrågan gäller vid företagsbeställd utbildning
Moms tillkommer

Anmälan
Kontakta oss

Jordglob

Syfte

Få kunskap om mät- och ersättningsreglerna i MER Anläggning 13 samt hur regelsystemet ska användas.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till alla, både på beställarsidan och entreprenörssidan, som är involverade i arbeten där förfrågningsunderlaget och entreprenadkontraktet bygger på AMA Anläggning 13.

Planera för överraskningar – minimera onödiga extrakostnader

Omfattningen av entreprenader kan plötsligt förändras. Överraskningar kan dyka upp, som t ex berg, stenblock eller otjänliga massor som innebär omställningar i arbetet med nya tekniska lösningar. Med rätt kunskaper om de principer som gäller vid förteckning av mängder, mätning och ersättning av olika arbeten finns möjligheter att påverka och minimera onödiga extrakostnader. Beställaren ska ha kunskaper om hur mängderna förtecknas i kontraktet samt hur avgående och tillkommande mängder och arbeten regleras enligt regelsystemet. Entreprenörens kunskaper om MER innebär att veta hur man gör riktiga kalkyler och att under arbetets gång bevaka sin rätt till kontraktsenlig ersättning.

Viktiga nyheter i MER Anläggning 13

  • Ändringar av och tillägg till MER ska inte längre anges under AFC.61
  • Alla mängder är numera reglerbara
  • I ersättning för byggnadsverk ingår inte längre vissa markarbeten
  • Täckregel för jordschaktsläntlutning är ändrad till 1:1
  • Ersättning för etablering har införts för rörtryckning PBF och bergborrning. Det senare arbetet kravställs numera under den nya koden CBF mot tidigare CBD.