Kontroll av kulturvärden i praktiken
sakkunnig kontroll av varsamhet och förvanskning


Kursfakta

Längd
1 dag

Datum och ort
Kontakta oss för intresseanmälan.

Pris
5 100 kr
Vid anmälan av 2 eller flera personer från samma företag erhålls 10 % rabatt på priset.
Moms tillkommer.

Deltagare
Utbildningsdagen vänder sig till sakkunniga av kulturvärden, antikvarier, arkitekter, kontrollansvariga, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.

Föreläsare
Annika Andersson, White arkitekter
Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB

Anmälan
Kontakta oss

Approvus Sakkunnig KUL HR

Syfte med dagen

Som sakkunnig förväntas du kunna identifiera kritiska moment i olika åtgärder under byggets lopp. Med kontroll utförd av sakkunnig avses kontroll utförd av person som har särskild sakkunskap och erfarenhet av sådana åtgärder som kontrollen avser. Syftet med kursen är att lyfta fram goda exempel på hur du kan utföra sakkunnig kontroll som det är tänkt i PBL.

Program

  • Vad säger regelverket om kontroll?
  • Sakkunniges roll, ansvar och arbetsuppgifter
  • Bevarande av kulturvärden vid ändring av byggnader
  • Moderna tillägg eller pastisch
  • Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
  • Kritiska arbetsmoment/punkter i kontrollplanen
  • Kontrollplanens form och innehåll