Entreprenadbesiktning

Ska du ta uppdrag som besiktningsman?

Oavsett om du ska bli certifierad besiktningsman eller inte
behöver du ha koll på regelverken.

Vad kan du om byggjuridik? Vad är en kontraktsenlig entreprenad? Vad är ett fel?


Kursfakta

Kurslängd
2 dagar inklusive tid för tentamen

Datum och ort
12 – 13 mars 2018 i Borås
21 – 22 maj 2018 i Stockholm

Pris
9 800 kr
Moms tillkommer.

Inför certifiering tillkommer avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan. Ansökan om certifiering gör du till ett certifieringsföretag.

Deltagare
Vi vänder oss till dig som har viss erfarenhet från byggprocessen, t ex  som beställare, entreprenör, projektledare, kontrollansvarig eller besiktningsman. Utbildningen riktar sig till dig som ska ta uppdrag som besiktningsman oavsett om du ska bli certifierad eller inte. Ska du ansöka om certifiering är utbildningen förberedande för tentamen.

Förkunskaper
Inga förkunskaper för att gå utbildningen. Däremot särskilda förkunskaper för att kunna bli certifierad besiktningsman.

Föreläsare
Dennis Andersson,
Accent VVS-konsult Byggjuridik AB

Anmälan
Kontakta oss

Approvus kontrollansvariga

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig, som vill bli eller vill förkovra dig som besiktningsman, kunskaper om regelverk för entreprenadbesiktningar. Vi går igenom mallar för besiktningsutlåtanden med mera, som du även får med dig i digital form från kursen. Målet är också att du ska vara förberedd inför den tentamen som, vid godkänt resultat, krävs för att kunna bli certifierad.

Kunskap i byggjuridik – nyckeln till lyckade besiktningsuppdrag

Som besiktningsman förväntas du uppträda på ett professionellt och självständigt sätt när du fastställer entreprenadens kontraktsenlighet. Det innebär bland annat att du måste lägga ”eget tyckande” åt sidan och endast använda dig av parternas avtal som grund i utförandet av uppdraget.

Approvus utbildning ger dig grunderna för hur avtal ingås, tillämpas och tolkas. Vi går igenom de standardavtal, leveransbestämmelser, entreprenadkontrakt med mera som tillämpas av branschen. Vidare behandlas konsumenttjänstlagen med avseende på småhusentreprenader. Vi förser dig med den byggjuridiska kunskap som en besiktningsman behöver ha med sig på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

Kursens innehåll
Entreprenadjuridik och besiktningsförfarandet

Dag 1

 • Juridik som påverkar besiktningsmannens arbete
 • Lagar som berör byggbranschen
  Avtalslagen, Konsumentlagarna, Köplagen
 • Standardavtal inom byggbranschen
  AB 04, ABT 06, ABS 09, ABK 09, ABM 07, med flera
 • Olika upphandlingsformer
  Delad entreprenad, generalentreprenad, samordnad generalentreprenad
 • Besiktningens rättsverkan
  Besiktningstyper, tider, garantibegreppet
 • ÄTA – Ändrings-, Tilläggs-, och Avgående arbete
 • Formella krav på en besiktning
  Genomförande, bedömningsfrågor, besiktningsutlåtande
 • Skriftliga och tydliga avtal vid konsumententreprenader

Dag 2

Entreprenadbesiktningens planering och genomförande, från kallelse till utlåtande. Genomgång av mallar för besiktningsförfarandet (på USB-minne som ingår i kursdokumentationen).

 • Besiktningstyper, tider, garantibegreppet enligt AB och ABT
 • Genomförande, bedömningsfrågor, besiktningsutlåtande enligt AB och ABT
 • Formella krav på besiktning enligt AB och ABT
 • Besiktningens rättsverkan enligt AB och ABT
 • Besiktningsmannens roll och ansvar
 • Olika besiktningar enligt AB och ABT
 • Felbegreppet i entreprenader
 • Besiktningsutlåtandet enligt AB och ABT
 • Besiktning av småhusentreprenader
 • Genomgång av besiktningsmannahandboken