Certifierad brunnsborrare uppdatering
– inför omcertifiering

Dags att förnya ditt certifikat?

Eller för dig som ännu inte är certifierad brunnsborrare:
Brunnsborrare grundutbildning, AB-behörighet eller B-behörighet inför förstagångsansökan


Kursfakta

Uppdateringsutbildning inför omcertifiering, med tentamen

Kurslängd
1 dag

Datum och ort
23 januari 2018 i Borås
26 april 2018 i Stockholm

Pris
5 100 kr inkl tentamen
Moms tillkommer

Anmälan
Kontakta oss

Ditt certifikat gäller i fem år

Vill du behålla din personcertifiering efter en femårsperiod måste du bli godkänd på en uppdateringstentamen. För att förebereda dig inför skrivningen kan du gå en utbildning där vi uppdaterar dig på förändringar som skett inom din bransch och som påverkar din certifiering. Utbildningen är på en dag och avslutas med tentamen.

Säkra framtida jobb genom certifiering

Marknaden för brunnsborrning har växt mycket snabbt de senaste åren. Kraven från beställare att en brunnsborrare ska kunna uppvisa ett certifikat ökar. Vill du säkra framtida jobb är det klokt att satsa på att certifiera samtliga personer som arbetar vid en borrigg.

Anslut dig till en kunnig brunnsborrarkår – stärk din konkurrenskraft

”Grundvatten av god kvalitet” är ett av Sveriges miljömål. Som kompetent brunnsborrare är du med och värnar om vår miljö och vårt grundvatten. Med din expertis kan energi- och vattenbrunnar framställas med hög säkerhet. Utförs borrning av certifierad brunnsborrare vet kunden eller beställaren samt tillståndsgivaren att brunnsborraren har den erfarenhet och den kunskap som krävs för att utföra ett fackmässigt arbete.

Vill du veta mer – välkommen att kontakta oss på Approvus

Tel: 033 – 340 16 00, e-mail: info@approvus.se