Certifierad brunnsborrare grundutbildning
– inför certifiering för behörighet AB eller B

Allt fler kommuner kräver certifierade brunnsborrare

Ska du omcertifiera dig efter 5 år? 
Brunnsborrare uppdatering, 1 dag med tentamen


Kursfakta

Grundutbildning med tentamen

AB-behörighet, 3 dagar
6 – 8 februari 2018 i Stockholm
28 – 30 maj 2018 i Borås

B-behörighet, 2 dagar
7 – 8 februari 2018 i Stockholm
29 – 30 maj 2018 i Borås

Pris
AB-behörighet: 11 900 kr inkl tentamen
B-behörighet: 8 900 kr inkl tentamen
Moms tillkommer

Anmälan
Kontakta oss

Brunnsborrare uppdatering, 1 dag inför omcertifiering, med tentamen

23 januari 2018 i Borås
26 april 2018 i Stockholm

Pris
5 100 kr inkl tentamen
Moms tillkommer

Anmälan
Kontakta oss

Säkra framtida jobb genom certifiering

Har ert företag brunnsborrare som är certifierade ökar era möjligheter att ta hem anbud. Kraven från beställare, t ex kommuner, att en brunnsborrare ska kunna uppvisa ett certifikat ökar. Vill du säkra framtida jobb är det klokt att satsa på att certifiera samtliga personer som arbetar vid en borrigg. Godkänt resultat på tentamen i hydrogeologi och juridik är en av grundstenarna till din personcertifiering. För att förbereda dig inför tentamensskrivningen erbjuder Approvus utbildning i hydrogeologi och juridik för behörighetsnivåerna AB (Ansvarig Brunnsborrare) samt B (Brunnsborrare).

Anslut dig till en kunnig brunnsborrarkår – stärk din konkurrenskraft

”Grundvatten av god kvalitet” är ett av Sveriges miljömål. Som kompetent brunnsborrare är du med och värnar om vår miljö och vårt grundvatten. Med din expertis kan energi- och vattenbrunnar framställas med hög säkerhet. Utförs borrning av certifierad brunnsborrare vet kunden eller beställaren samt tillståndsgivaren att brunnsborraren har den erfarenhet och den kunskap som krävs för att utföra ett fackmässigt arbete.

SGUs arbete för certifiering

SGU har tagit fram en kravspecifikation och ett utbildningsmaterial för certifiering av landets brunnsborrare. För att bli certifierad brunnsborrare krävs:

  • godkänt resultat i juridik
  • godkänt resultat i hydrogeologi
  • godkänd kurs ”Säkerhet på väg”
  • certifikat för ”Heta arbeten”
  • avlagt godkänt svetsprov
  • praktisk erfarenhet (3 år för AB, 18 månader för B)

Vill du veta mer – välkommen att kontakta oss på Approvus

Tel: 033 – 340 16 00, e-mail: info@approvus.se