CE-MÄRKNING BYGGPRODUKTER
NU OBLIGATORISKT I SVERIGE
Företagsanpassad konsultation

CE-märkning – obligatoriskt efter byggproduktförordningens ikraftträdande

Byggproduktförordningen (CPR) blev fullt tillämplig den 1 juli 2013. Ur svenskt perspektiv innebär ikraftträdandet av förordningen att CE-märkning av byggprodukter är obligatoriskt när det finns en harmoniserad standard eller för vilken en ETA har utfärdats.

Kunskaper om CE-märkning viktigt för dig som är tillverkare eller inköpare av byggprodukter

Är du tillverkare av byggprodukter innebär kravet ett visst ansvar. Du måste bland annat kontrollera om produkten omfattas av en harmoniserad standard för att sedan på rätt sätt kunna gå vidare i processen mot en CE-märkning.

Är du inköpare av byggprodukter ansvarar du för att anvisa lämpliga byggprodukter för varje unikt byggprojekt. Definitionen lämpliga byggprodukter innebär att produkten har sådana egenskaper att de bidrar till att byggnaden eller anläggningen uppfyller kraven i plan- och bygglagen (PBL).


Fakta

Företagsanpassad konsultation

Vi erbjuder företagsanpassad rådgivning och konsultation på plats hos er. Upplägget genomförs som ett diskussionsforum á ca 4 timmar där föreläsning varvas med frågor och diskussioner.

Vi kan också vara behjälpliga som projektledare vid de typprovningar som kan krävas samt vid upprättande av en prestandadeklaration för er produkt.

Deltagare

Tillverkare och inköpare av byggmaterial.

Kontakta oss för offert

Jordglob