AMA VVS & Kyl 16

Beskrivningsteknik AMA och AMA VVS & Kyl 16, allt under en och samma dag

AMA – ett av flera viktiga verktyg för byggbranschen 


Kursfakta

Kurslängd
1 dag

Datum och ort
Kontakta oss för intresseanmälan.

Pris
5 400 kr
I priset ingår Svensk Byggtjänst ”Utbildningsmaterial i beskrivningsteknik AMA” och ”Utbildningsmaterial i AMA VVS & Kyl 16”.
Moms tillkommer

Föreläsare
Dennis Andersson,
Accent VVS-konsult Byggjuridik AB

Anmälan
Kontakta oss

Jordglob

Syfte

Utbildningen ger dig grundläggande insikt och förståelse om hur de olika delarna i AMA används tillsammans. Du får också en djupare kunskap om hur system och komponenter beskrivs i
AMA VVS & Kyl 16.

Deltagare

Vi vänder oss till dig som behöver ökad förståelse för grunderna i AMA oavsett om du är nybörjare eller behöver uppdatera dina kunskaper. Du kan vara beställare, arkitekt, projektör, entreprenör eller ha ett allmänt intresse av hur AMA används vid tekniska beskrivningar i bygg- och anläggningsprojekt.

Kursinnehåll

Förmiddag – Beskrivningsteknik AMA

  • AMA ur ett allmänt och övergripande perspektiv
  • AMAs roll i projekten
  • AMA som referensverk och koppling till lagar, regler och branschens övriga dokument
  • Regler och principer som du måste känna till inför arbetet med en teknisk beskrivning
  • Redogörelse för hur AMA kan användas för att ställa krav på kvalitet och uppföljning i projekten
  • Hur AMA, som främst är avsedd för utförandeentreprenader, kan användas vid en totalentreprenad

Eftermiddag – AMA VVS & Kyl 16

  • Genomgång av kapitlen i AMA VVS & Kyl 16
  • Var system och komponenter ska beskrivas i en teknisk beskrivning
  • Vanliga missuppfattningar som förekommer i tekniska beskrivningar
  • Nyheter och ändringar i AMA VVS & Kyl 16 jämfört med tidigare generation