AMA Hus 14

Innehåll och tillämpning av AMA och AMA Hus 14,
allt under en och samma dag

AMA Hus 14 – med nyheter – dags för uppdatering 


Kursfakta

Kurslängd
1 dag

Datum och ort
Kontakta oss för intresseanmälan eller förfrågan om företagsanpassad utbildning.

Pris
5 400 kr
I priset ingår Svensk Byggtjänst ”Utbildningsmaterial i AMA Hus 14”.
Moms tillkommer

Förkunskaper
Du bör ha grundläggande kunskaper i AMA.

Föreläsare
Magnus Josefsson,
Magnus Josefsson Byggnadsteknik AB

Anmälan
Kontakta oss

Jordglob

Syfte

Utbildningen ger dig grundläggande insikt och förståelse om hur de olika delarna i AMA används tillsammans. Du får också en djupare kunskap om hur AMA är uppbyggd och hur system och komponenter beskrivs i AMA Hus 14.

Deltagare

Vi vänder oss till dig som behöver ökad förståelse för grunderna i AMA. Du kan vara beställare, arkitekt, projektör, entreprenör eller ha ett allmänt intresse av hur AMA används vid tekniska beskrivningar i bygg- och anläggningsprojekt.

Kursinnehåll

Förmiddag – Allmänt kring AMA

  • AMA ur ett allmänt och övergripande perspektiv
  • AMA:s roll i projekten
  • AMA som referensverk och koppling till lagar, regler och branschens övriga dokument
  • Regler och principer som du måste känna till inför arbetet med en teknisk beskrivning
  • Redogörelse för hur AMA kan användas för att ställa krav på kvalitet och uppföljning i projekten

Eftermiddag – AMA Hus 14

  • Genomgång av kapitlen i AMA Hus 14
  • Var system och komponenter ska beskrivas i en teknisk beskrivning
  • Vanliga missuppfattningar som förekommer i tekniska beskrivningar
  • Nyheter och ändringar i AMA Hus 14 jämfört med tidigare generation