AMA Anläggning 13
– grundutbildning i beskrivningsteknik

Med kunskaper i AMA lär du dig att hantera anbuds- och avtalsskrivande på ett snabbt och säkert sätt.

Som entreprenör krävs kunskap i AMA för att kunna tolka den tekniska beskrivningen i syfte att uppnå ett produktionsresultat av rätt kvalitet. 


Kursfakta

Kurslängd
1 dag

Datum och ort
Kontakta oss för intresseanmälan eller förfrågan om företagsanpassad utbildning.

Pris
5 100 kr (öppen kurs)
Offertförfrågan gäller vid företagsbeställd utbildning
Moms tillkommer

 

Anmälan
Kontakta oss

Jordglob

Syfte

Du får kunskap om och förståelse för hur AMA Anläggning är uppbyggd och hur den ska användas. Du får också ta del av vad som skiljer AMA Anläggning 13 från föregående utgivning av AMA.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till alla i privat och offentlig sektor som beställer och projekterar mark- och anläggningsarbeten, som t ex vägar, broar, ledningar, grundläggningsarbeten med mera. Som konsult ska du ha kunskap i hur du skriver tydliga tekniska beskrivningar. Har du rollen som beställare, projektör eller entreprenör ska du ha förståelse för och kunskaper om hur du tolkar den färdiga beskrivningen.

Tydliga förfrågningsunderlag med rätt hantering av regelverket AMA

Otydliga arbetsbeskrivningar kan lätt leda till missförstånd och fördyrade omkostnader. Undvik fallgroparna och lär dig ta fram tekniska beskrivningar där beställarens krav blir tydliga och konkreta. Goda kunskaper i regelverket AMA hos samtliga involverade genom hela produktionskedjan förenklar arbetet avsevärt, från framtagning av förfrågningsunderlag, till den som ska tolka underlaget och ansvara för produktionsresultatet och fram till slutbesiktningen.

Nyheter i AMA Anläggning 13 *

  • Nya koder och rubriker för demontering har införts tillsammans med begreppsbestämningar för flyttning, demontering och rivning
  • Arbeten med permanent spont har flyttats från avsnitt BG till CD och behandlas nu som permanent markförstärkningsåtgärd
  • Avsnittet om bergborrning har anpassats till branschens arbetsmetoder
  • Nya koder och rubriker samt texter för gröna tak och liknande tillämpningar har införts

* Källa: Svensk Byggtjänst