BAS uppdatering

1 dag,

Undvik kostnader i form av sanktionsavgifter,

Uppdatera dig i rollen som BAS-P/U

Arbetsmiljöverket rekommenderar att du uppdaterare dina kunskaper cirka vart femte år. Under en utbildningsdag får du ta del av de senaste nyheterna och ändringarna i arbetsmiljölagstiftningen och de föreskrifter som rör bygg- och anläggningsbranschen. Du får också en förståelse för systemet med sanktionsavgifter som har införts i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kursen riktar sig även till dig som ska omcertifiera dig som BAS-P/U och behöver förbereda dig inför omcertifieringstentamen.

Läs mer, klicka här!